Kijowskie Centrum Razumkowa ogłosiło wyniki badań sytuacji religijnej dotyczących m.in liczby osób deklarujących się jako wierzący na Ukrainie.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu tego roku. Proporcja wierzących pomimo kilkuletniego wzrostu spadła do poziomu z 2013 r., sprzed Euromajdanu.W chwili obecnej tak jak cztery lata tamu, jako wierzący na Ukrainie zadeklarowało się 67 proc. mieszkańców tego kraju. W 2016 r. było ich 76 proc., a w 2014 r. – 70 proc. Najwięcej osób deklarujących się jako wierzący zamieszkuje zachód kraju – 91 proc., najmniej zaś jest na południu – 42,7 proc. Jest to minimum zanotowane od chwili rozpoczęcia badań na temat religijności na Ukrainie przez Centrum Razumkowa.

Z tych samych badań wynika, że nie wzrósł poziom ateizmu – osoby wcześniej deklarujące się jako wierzący na Ukrainie przeszły na stanowiska osób niezainteresowanych sprawami religijnymi lub niemających określonego zdania w tej kwestii. Na południu Ukrainy około dwudziestu procent mieszkańców jest zawieszonych pomiędzy wiarą a niewiarą.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Ponad 2/3 mieszkańców Ukrainy twierdzi, że są wyznania prawosławnego, niemal 8 proc. grekokatolickiego, a po 1 proc. katolickiego, protestanckiego i żydowskiego. Co ósmy Ukrainiec nie należy do żadnej religii, a co 13 deklaruje się jako chrześcijanin jednak bez konkretyzowania przynależności kościelnej.

CZYTAJ TAKŻE: Arcybiskup Mokrzycki: Kościół Rzymskokatolicki na Ukrainie rozwija się

Dodatkowo na niemal tym samym poziomie utrzymuje się liczba ludzi wierzących, uczestniczących w życiu religijnym. Raz w tygodniu w nabożeństwach uczestniczy co piąty Ukrainiec. Tutaj również dane zależą od regionu: na wschodzie kraju takich osób jest zaledwie 8 proc., a na zachodzie – 40 proc. Również 20% osób w zachodniej części Ukrainy wspiera stale swój Kościół finansowo. We wschodniej części robi tak jedynie 3 proc Ukraińców.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 2016 respondentów, w tym także na zajętym przez Rosję Krymie i na części okupowanych terenach w Donbasie. Szacunkowy margines błędu wynosi mniej niż 2,3 proc.

Centrum Razumkowa jest popularną nazwa Ukraińskiego Centrum Studiów Gospodarczych i Politycznych im. Ołeksandra Razumkowa – pozarządowego think tanku, utworzonego w 1994 r.

kresy.pl / deon.pl

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz