263 obywateli Ukrainy otrzymało blisko 112 tys. zł tzw. dopłaty do minimalnej emerytury lub renty w październiku z ZUS.

Jak informuje „Rzeczypospolita”: „W październiku tego roku już 850 obywateli Ukrainy (z 270 tys. legalnie pracujących mieszkańców tego kraju) nabyło uprawnienia emerytalno-rentowe do polskiej emerytury. Ani ZUS, ani Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie potrafią oszacować, ilu Ukraińców w przyszłości będzie uprawnionych do polskich emerytur. Świadczenie gwarantuje im umowa o zabezpieczeniu społecznym między krajami, którą podpisał poprzedni rząd PO–PSL dla powracających do Polski repatriantów. By je otrzymać, muszą tylko mieszkać na terytorium Polski.”

Za kilkumiesięczny okres ubezpieczenia w Polsce, obywatele Ukrainy mogą otrzymać emeryturę w wysokości 1000 zł. Dotyczy to osób podlegających przepisom tzw. nowego systemu emerytalnego, których składki ubezpieczeniowe są zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym. Ukraińcy pracujący w Polsce mają możliwość otrzymania również  renty rodzinnej. Jak mówi Radosław Milczarski z ZUS: „Członkowie rodziny pracującego w Polsce obywatela Ukrainy, którzy mieszkają poza granicami Polski, mogą otrzymywać po jego śmierci takie renty”. Renta może być wpłacana na rachunek bankowy w ukraińskim banku i, co ciekawe, nie ma wymogu mieszkania w Polsce na stałe.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

„W pierwszym półroczu polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych wytransferował dziewięć rent rodzinnych (bezwypadkowych) na kwotę 15,3 tys. zł miesięcznie, kolejne dwie renty rodzinne wypadkowe na kwotę niespełna 2 tys. zł miesięcznie i cztery renty z tytułu niezdolności do pracy (zarówno ze względu na wypadek, jak i nie) w wysokości 3,6 tys. zł miesięcznie. ZUS nie posiada danych dotyczących kwoty rent z tytułu niezdolności do pracy wypłacanych tym pracownikom” – informuje „Rzeczpospolita”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Polski sąd: Ukraińcy mają prawo do 500 +, nawet jeśli cała rodzina nie mieszka w Polsce

Ukraińcom przysługuje też 500 + i w pierwszym kwartale tego roku otrzymało je 6418 ukraińskich dzieci na kwotę blisko 5 mln zł. Mają do tego prawo osoby z zezwoleniami na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz cudzoziemcy, którzy mają prawo do pobytu w Polsce z adnotacją „dostęp do rynku pracy” przynajmniej na pół roku.

Kresy.pl / Rzeczpospolita
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz