Holenderski kryzys azotowy można rozwiązać przed 2025 r., jeśli rząd wywłaszczy grunty rolne rolnikom znajdującym się w pobliżu wrażliwych obszarów przyrodniczych – poinformował portal Netherlandsnewslive powołując się na trzech ekspertów ds. wywłaszczenia. Holenderskie Stowarzyszenie Rolników krytykuje propozycje.

Jak poinformował portal Netherlandsnewslive powołując się na trzech ekspertów ds. wywłaszczenia, holenderski kryzys azotowy można rozwiązać przed 2025 r., jeśli rząd wywłaszczy grunty rolne rolnikom znajdującym się w pobliżu wrażliwych obszarów przyrodniczych. Holenderskie Stowarzyszenie Rolników krytykuje propozycje.

Taka operacja wymagałaby wykupu setek rolników i kosztowała rząd około 2-3 miliardów euro. Pozbawienie ziemi uprawnej jest bardzo drażliwe politycznie, ale zdaniem ekspertów jest to dość proste z prawnego punktu widzenia, ponieważ nie ma potrzeby opracowywania nowych przepisów w tym zakresie. Grunty można odebrać rolnikom na mocy ustawy wywłaszczeniowej. Przeznaczenie gruntów musi zatem zostać dostosowane z użytkowania rolniczego do przyrody. Sędzia musi wyrazić na to zgodę.

Holandia znalazła się w kryzysie azotowym w 2019 r. po tym, jak Rada Stanu orzekła, że ​​zrobiono zbyt mało, aby zmniejszyć opady azotu. Wpływa to na jakość wód gruntowych i powierzchniowych oraz rezerwatów przyrody. Setki projektów (budowlanych) zostały zamknięte, aby zapobiec dalszym szkodom w przyrodzie.

Od 1 lipca obowiązuje ustawa azotowa, która stanowi, że połowa „wrażliwej na azot” przyrody musi być zdrowa do 2030 roku. W wyniku działań rządu 280 hodowców trzody chlewnej przestało działać, przy zakładanych 500. W rezultacie nie osiągnięto dwóch trzecich szacowanej redukcji azotu.

Zobacz też: Holandia: do 2050 r. imigranci będą stanowić nawet 40 proc. mieszkańców

Przewodniczący LTO Sjaak van der Tak twierdzi, że eksperci są nierealistyczni, a wywłaszczenie będzie trwało dziesiątki lat. “Wywłaszczenia wpływają na własność rodziny. Rolnicy czują się źle traktowani, jeśli ich ziemia zostanie im odebrana”. W jego opinii rolnicy powinni być raczej wykupywani na zasadzie dobrowolności, a wywłaszczenia nie są odpowiednim środkiem.

Zobacz też: Holandia: pracownicy z Polski dyskryminowani są przy rekrutacji, pracują więcej i w gorszych warunkach

Kresy.pl/Netherlandsnewslive /Świat Rolnika

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply