Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego została we wtorek opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wcześniej podpisał ją prezydent.

We wtorek ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, została opublikowana w Dzienniku Ustaw – podała Polska Agencja Prasowa (PAP). Ustawa została wcześniej podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jak pisaliśmy, trzy połączone komisje Senatu zajęły się w poniedziałek ustawą regulującą tegoroczne wybory prezydenckie. Poparły większość złożonych do niej poprawek.

We wtorek ustawa została podpisana przez prezydenta. „Prezydent podpisał ustawę o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego” – napisał we wtorek na Twitterze Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski.

Została następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Ustawa dotycząca wyborów prezydenckich zakłada, że wybory odbędą się w trybie hybrydowym – w lokalach wyborczych, zaś dla chętnych – korespondencyjnie.

Aby zagłosować korespondencyjnie wyborca musi powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy do dwunastego dnia przed dniem wyborów. W przypadku wyborców, którzy podlegają w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, konieczne jest zgłoszenie takiej chęci do drugiego dnia przed dniem wyborów. Do piętnastego dnia przed dniem wyborów będą musieli zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego wyborcy za granicą.

Ustawa przewiduje, że kandydaci, którzy mieli brać udział w wyborach 10 maja, nie muszą być ponownie rejestrowani. Umożliwia także start nowym kandydatom.

Ustawa stanowi, że marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej określi dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym i w ustawie. Termin wyborów ustalony w postanowieniu musi być brany pod uwagę w związku ze wspomnianymi powyżej czynnościami.

Marszałek Sejmu będzie mogła zmienić termin wykonania poszczególnych czynności wyborczych, po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia. Zastosowania nie będą miały terminy przewidziane w kodeksie wyborczym.

W toku prac Sejm przyjął też poprawkę opozycji, zakładającą, że to nie minister zdrowia samodzielnie, a Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra może podjąć uchwałę dotyczącą przeprowadzenia na terenie danej gminy głosowania jedynie w trybie korespondencyjnym. Decyzja tego typu może zostać oparta o zagrożenie epidemiczne, które występuje na danym obszarze.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Wybory 10 maja nie dobyły się. PKW określiła w wydanej tego dnia uchwale, że „brak było możliwości głosowania na kandydatów”. Podkreśliła także, że jest to równoznaczne z przewidzianym w artykule 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania, który jest spowodowany brakiem kandydatów.

Kodeks wyborczy stanowi, że w takim przypadku marszałek Sejmu zarządza wybory ponownie. Musi to zrobić nie później niż w 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Jak pisaliśmy, uchwała PKW została opublikowana w poniedziałek.

twitter.com / pap / wiadomosci.radiozet.pl / tvp.info / kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz