Od września br. Ukraiński Kościół Greckokatolicki na Ukrainie przechodzi na nowy kalendarz świąt nieruchomych. To oznacza, że np. Boże Narodzenie będzie w tej Cerkwi obchodzone 25 grudnia. Zmiany, przynajmniej na razie, nie dotyczą jednak Wielkanocy.

W poniedziałek Ukraiński Kościół Greckokatolicki na Ukrainie (UKGK) ogłosił, że od dnia 1 września br. przechodzi na nowy kalendarz świąt nieruchomych, zachowując zarazem obecnego sposobu wyznaczania obchodów Wielkanocy. O reformie kalendarza liturgicznego zdecydował Synod Archijerejski UKGK na Ukrainie na początku lutego br. Poinformował o tym zwierzchnik ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej, abp Swiatosław Szewczuk.

Tym samym, od 1 września 2023 roku wszystkie święta nieruchome w tym Kościele na Ukrainie będą obchodzone według nowego systemu, tj. zgodnie z kalendarzem gregoriańskim. Grekokatolicy na Ukrainie będą zatem obchodzić Boże Narodzenie 25 grudnia, jak Kościół Rzymskokatolicki, a nie później jak prawosławni. Ponadto, uroczystość Objawienia Pańskiego będzie obchodzona 6 stycznia, uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca, wspomnienie Św. Mikołaja – 6 grudnia, a święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy (Pokrowy) – 1 października.

„Wziąwszy pod uwagę liczne prośby wiernych i przeprowadziwszy wstępne konsultacje z duchowieństwem i monastycyzmem [tj. mnichami – red.] naszego Kościoła na temat pilnej potrzeby zreformowania Kalendarza Liturgicznego UKGK na Ukrainie, a także biorąc pod uwagę racje duszpasterskie: UKGK na Ukrainie z dniem 1 września przejdzie za nowym stylem (początek Indyktu) Roku Pańskiego 2023 na nowy styl dla świąt nieruchomych z zachowaniem obecnej Wielkanocy” – czytamy w stosownym fragmencie uchwały synodu. Zmiana nastąpi od 1 września, gdyż wówczas rozpoczyna się w tym Kościele nowy rok liturgiczny.

Według abpa Szewczuka, podczas ankiety wśród wiernych okazało się, że takie propozycje zmian mają poparcie na poziomie około 90 proc.

Jednocześnie, Wielkanoc i wszystkie związane z nią święta będą obchodzone jak wcześniej, według starego systemu.

Punktem wyjścia dla zmiany kalendarza były prowadzone od pewnego czasu w Cerkwi Greckokatolickiej dyskusje o tym, by obchodzić Boże Narodzenie 25 grudnia. Abp Szewczuk wyjaśniał w jednym z wywiadów, że nie można jednak zmienić daty obchodów tylko jednego święta, bo w kalendarzu liturgicznym powstałaby sprzeczność.

Zaznaczono też, że te parafie, które uznają, że nie będą w stanie przygotować się na takie zmiany, będą mogły za zgodą swojego biskupa uzyskać odroczenie do września 2025 roku. Do tego czasu, święta nieruchome będą mogły być tam obchodzone według kalendarza juliańskiego. Przykładowo, Boże Narodzenie przypadnie 7 stycznia 2024, a Zwiastowanie Pańskie – 7 kwietnia.

Abp Szewczuk poinformował, że reforma kalendarza liturgicznego w UKGK na Ukrainie zostanie przeprowadzona dwuetapowo. Aktualne zmiany to pierwszy etap. Drugim miałaby być zmiana świętowania Wielkanocy. Hierarcha zaznaczył jednak, że tu duchowni zdecydowali się „trochę zaczekać”. Nawiązał zarazem do tego, że w 2025 roku przypada 1700 rocznica Soboru Nicejskiego I. Hierarcha powiedział, że w związku z tym prowadzone są rozmowy zarówno z Rzymem, jak i z Konstantynopolem, nad „odnowieniem Wielkanocy”. Celem miałoby być doprowadzenie do tego, by więcej chrześcijan na świecie obchodziło Wielkanoc tego samego dnia.

Zwierzchnik UKGK zaapelował do wiernych o zachowania jedności i jednomyślności podczas reformy kalendarza.

Czytaj również: Ks. Isakowicz-Zaleski zadał głowie Kościoła greckokatolickiego pytanie o pochówki ofiar zbrodni na Wołyniu

ugcc.ua / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz