W sobotę premier Węgier Viktor Orban podpisał postanowienie, zgodnie z którym węgierski rząd z zadowoleniem przyjął decyzję polskiego Trybunału Konstytucyjnego w kwestii relacji prawa unijnego i prawa krajowego – oświadczył rzecznik premiera Bertalan Havasi.

W postanowieniu zaznaczono, że wyrok polskiego TK został wywołany złą praktyką instytucji Unii Europejskiej, które nie przestrzegają zasady przekazywania kompetencji. W dokumencie stwierdzono, że pierwszeństwo prawa unijnego może istnieć tylko w obszarach, w których Unia Europejska ma kompetencje, których ramy określają traktaty założycielskie UE – informuje węgierski portal Portfolio.hu.

W postanowieniu rządu Węgier podkreślono, że instytucje UE są zobowiązane do poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich, która jest nieodłączną częścią ich podstawowego systemu politycznego i konstytucyjnego. Zaznaczono, że sądy konstytucyjne i trybunały, mają prawo badać zakres i granice kompetencji Unii Europejskiej.

Rząd Węgier wezwał instytucje unijne do poszanowania suwerenności państw członkowskich.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym oraz nad Traktatem o Unii Europejskiej (TUE). Uznał też za niezgodne z Konstytucją niektóre przepisy TUE.

Zobacz także: Sądy konstytucyjne wielu państw UE orzekły o wyższości prawa krajowego nad unijnym

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jak informowaliśmy, Komisja Europejska w reakcji na decyzję Trybunału Konstytucyjnego oświadczyła, że „prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przepisami konstytucyjnymi”, zaś KE nie zawaha się skorzystać z przysługujących jej uprawnień „w celu ochrony jednolitego stosowania i integralności prawa europejskiej wspólnoty”.

Przeczytaj: Parlament Europejski zdecydowanie popiera KE i jest za uzależnieniem akceptacji polskiego KPO od kwestii „praworządności”

portfolio.hu / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply