Państwowa Migracyjna Służba Ukrainy odmówiła Saakaszwilemu udzielenia azylu politycznego z powodu uchybień proceduralnych.

Na stronie internetowej Państwowej Migracyjnej Służby Ukrainy opublikowano we wtorek komunikat o odmowie udzielenia Micheilowi Saakaszwilemu azylu politycznego na Ukrainie.

Służba Migracyjna twierdzi, że wniosek Saakaszwilego nie mógł być rozpatrzony, ponieważ został złożony w nieprzewidzianej prawem formie, a także dlatego że nie został złożony osobiście lub przez przedstawiciela prawnego. Według ukraińskich urzędników wniosek przyniosły 11. września br. do lwowskiej siedziby Migracyjnej Służby cztery osoby, które nie wylegitymowały się. Jak napisano, do wniosku była dołączona „kopia paszportu obywatela Ukrainy”.

Jednocześnie PMS stwierdza, że jak dotychczas Saakaszwili M. ignoruje sprawę uregulowania swojego prawnego statusu na Ukrainie, co daje uzasadnione podstawy kompetentnym organom do zastosowania procedur odnośnie jego opuszczenia terytorium Ukrainy wyłącznie w granicach obowiązującego prawa – głosi oświadczenie Państwowej Migracyjnej Służby Ukrainy.

O decyzji Migracyjnej Służby mówił wcześniej w dniu dzisiejszym prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko twierdząc, że Saakaszwili nie złożył w tej sprawie odwołania. Łucenko nazwał Saakaszwilego bezpaństwowcem, którego można teraz deportować lub poddać ekstradycji.

Saakaszwili zareagował w mediach społecznościowych na te słowa zarzucając Łucence kłamstwo. Według niego nie otrzymał on od Migracyjnej Służby żadnej odpowiedzi i jego adwokaci złożyli do sądu skargę na bezczynność urzędu. Sprawa ta ma być rozpatrywana 26. października w sądzie administracyjnym we Lwowie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Saakaszwili, który 10. września br. pomimo odebrania mu obywatelstwa wdarł się na Ukrainę przez przejście graniczne w Medyce, obecnie podróżuje po kraju spotykając się ze swoimi zwolennikami na wiecach, na których krytykuje władze w Kijowie. Ostatnio brał udział w demonstracjach opozycji w Kijowie. Sąd rejonowy w Mościskach uznał go za winnego nielegalnego przekroczenia granicy i nałożył na niego grzywnę w wysokości 200 minimalnych kwot wolnych od podatku, czyli 3,4 tys. hrywien (równowartość ok. 460 zł). Ponadto polityk ma również pokryć koszty postępowania w wysokości 320 hrywien.

Kresy.pl / dmsu.gov.ua / zaxid.net
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

4 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  • Avatar
   zefir :

   @tagore :To nie takie proste by wygonić z UPAiny agenta CIA.Od maja 2015r …szwili miał ukraiński paszport,był również mianowany przez Poroszkę gubernatorem obwodu odeskiego-do najlepszy dowód,że miał ukraińskie obywatelstwo.Deportacja dotyczyć może cudzoziemca,a nie własnego obywatela.Nawet banderowcy nie mogą łamać własnej konstytucji. Sam ….szwili zawsze ma w rezerwie Powszechną Deklarację Praw Człowieka,która w art 9 dumnie głosi: „Nikogo nie wolno samowolnie aresztować,zatrzymać lub wygnać z kraju.” Inną opcją możliwą do rozważenia może być ekstradycja ….szwilego do Gruzji.

    • Avatar
     zefir :

     @tagore :Niemniej …szwili miał obywatelstwo Ukrainy i sam z niego nie rezygnował-ma przez to za sobą banderokonstytucję.Wniosek o azyl polityczny …szwili mógł traktować jako trochę wymuszony żart polityczny,w to może ten aspekt obrócić.Sakaszwili sprawia wrażenie,że ma tajemne wsparcie,oligarchowie to czują,irytują się lecz nie ryzykują szerszego sprawy rozgłosu.