Liczba obcokrajowców studiujących w Polsce przez ostanie dziesięć lat zwiększyła się trzykrotnie – informuje Polski Instytut Ekonomiczny. Według danych GUS w roku akademickim 2023/2024 było ich ponad 107 tysięcy.

Jak informuje Polski Instytut Ekonomiczny od roku akademickiego 2012/2013 liczba cudzoziemców uczęszczających na polskie uczelnie wzrosła prawie trzykrotnie. Ich udział w ramach ogólnej liczby studentów wzrósł z 2,3% do 8,6%.

Największa grupa to Ukraińcy, którzy stanowią 43,1% wszystkich obcokrajowców w roku akademickim 2023/2024. Na drugim miejscu są Białorusini – prawie 12%, a kolejni są Turcy – 4,4%.

Jak informuje Polski Instytut Ekonomiczny, od kilkunastu lat spada udział studentów z krajów europejskich, a coraz więcej przyjeżdża do Polski z Afryki i Azji.  W roku akademickim 2022/2023 po około od 2% do 3% stanowili studenci z Zimbabwe, Indii, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Chin, Kazachstanu i Nigerii.

Czytaj: Polscy studenci dyskryminowani w akademikach? Ministerstwo odpowiada

Według Polskiego Instytut Ekonomicznego, większość cudzoziemców studiujących w Polsce wybiera niepubliczne uczelnie wyższe. W roku akademickim 2022/2023 stanowili 13,5% studentów uczelni niepublicznych, a w ramach wyższych szkół publicznych – 5,9% liczby studentów.

Trzy najpopularniejsze kierunki studiów wśród cudzoziemców to zarządzanie, informatyka i kierunek lekarski. Najwięcej obcokrajowców studiuje w największych miastach Polski, w których stanowią od kilku do kilkunastu procent studentów.

Czytaj: Polacy dyskryminowani na polskich uczelniach – alarmuje Młodzież Wszechpolska

Zobacz także: Proimigracyjna agencja: w Polsce będzie pracować jeszcze więcej obcokrajowców – za Ukraińcami przybędą Hindusi, Gruzini i Uzbecy

Polska od siedmiu lat jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby przyjętych, legalnych imigrantów z państw trzecich. Poza imigrantami ekonomicznymi w Polsce przebywa także prawie milion Ukraińców mających status uchodźcy z ochroną tymczasową.

O masowej imigracji do Polski i związanej z nią negatywach pisaliśmy na naszym portalu obszernie jeszcze w 2017 r. W kolejnych latach informowaliśmy o tym, że Polska jest państwem o najbardziej liberalnej polityce imigracyjnej w UE, a struktura etniczna kraju się zmienia.

W ciągu 2023 roku liczba pracujących w Polsce cudzoziemców wzrosła o ponad 4 proc., do ponad 1,015 mln. Najwięcej nowych pracowników przyjeżdża z Filipin i Indii.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia br. do konsultacji społecznych trafił pakiet deregulacyjny, obejmujący zmiany w kilkunastu ustawach. Przygotowało go Ministerstwo Rozwoju i Technologii kierowane przez ministra Krzysztofa Hetmana. W założeniu, ma to pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pakiet dotyczy m.in. kwestii odpowiedzialności pracodawcy za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, za co grozi do 30 tys. zł grzywny. Propozycja zmian zakłada, że taki czyn byłby wykroczeniem, za które karani mieliby być pracodawcy – ale tylko ci, którzy zrobili to umyślnie. Według Money.pl związkowcy zaznaczają, że „to nie deregulacja, a demontaż rynku pracy i działalności gospodarczej”.

pie.net.pl/Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply