Izraelska organizacja Shem Olam Faith & the Holocaust Institute for Education Documentation and Research wzywa obywateli Polski do raportowania na temat mienia pożydowskiego znajdującego się w naszym kraju.

O „kampanii” izraelskiej organizacji napisał 19 czerwca portal Ynet News. Shem Olam Faith & the Holocaust Institute for Education Documentation and Research w ramach swoich działań przygotował krótkie nagranie audiowizualne, które upowszechnia w internecie. Trwający kilkadziesiąt sekund film opatrzony jest komentarzem w języku polskim: „Czy posiadacie jakieś przedmioty z czasów Zagłady? Opowiedzcie nam, zabierzemy je z powrotem. Do Domu”. Komentarz lektora przetłumaczony jest na napisy w języku angielskim i hebrajskim.

Organizacja uruchomiła specjalną linię telefoniczną, za pomocą której można zawiadamiać o mieniu uważanym za pożydowskie, a znajdującym się w Polsce. Według portalu Ynet News „kampania doczekała się setek antysemickich odpowiedzi, włączając niektóre twierdzące, że Izrael zrabował własność i mordował Palestyńczyków”.

Portal umieszcza kampanię Shem Olam Faith & the Holocaust Institute for Education Documentation and Research w kontekście sporu Polaków z Izraelem i środowiskami amerykańskich Żydów. Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego (WJRO) z USA i inne organizacje amerykańskich Żydów domagają się od Polski kwot pieniężnych, co uznają za uprawnioną „rekompensatę” za mienie obywateli II RP pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli w czasie drugiej wojny światowej nie pozostawiając spadkobierców. Zgodnie z prawem, po wojnie ich mienie przejęło państwo polskie, tak samo jak każde mienie bezspadkowe. Mimo to organizacje amerykańskich Żydów żądają od Polski kwot szacowanych na setki miliardy dolarów.

9 maja 2018 roku prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę JUST Act 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today), obecnie obowiązującą jako federalne prawo o numerze 115-171, dotyczące mienia pozostałego po ofiarach Holokaustu. Ustawa pozwala na wspieranie przez rząd Stanów Zjednoczonych roszczeń majątkowych organizacji żydowskich. Dokument ten otwiera drogę do przejęcia przez żydowskie organizacje tzw. mienia bezspadkowego. Chodzi głównie o znajdujące się w Polsce nieruchomości, które zgodnie z prawem przeszły na własność samorządu terytorialnego lub skarbu państwa, ale według niektórych działaczy organizacji także o udziały w przedwojennych przedsiębiorstwach.

Zgodnie z ustawą Departament Stanu został zobowiązany do przygotowania w ciągu 18 miesięcy raportu odnośnie tego, jak poszczególne kraje realizują obowiązek restytucji mienia ofiar Holokaustu. Później raport ma być aktualizowany. Jak pisało RMF FM, państwa opóźniające się ze zwrotem mienia „mogą znaleźć się na cenzurowanym”.

ynetnews.com/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz