Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zaproponował wykreślenie z chińskiej konstytucji ograniczenia czasu zajmowania stanowiska przewodniczącego ChRL do dwóch kadencji.

Stanowisko państwowe przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej jest praktycznie mniej ważne od stanowiska sekretarza generalnego KPCh, w praktyce jednak od 25 lat stanowiska te były łączone w jednym ręku. Po epoce osobistej dyktatury Mao Zedonga, który potrafił kierować represje także w stronę szeregów własnej partii oraz po czasach stabilizującego sytuację w państwie i kładącego podstawy pod rozwój ekonomiczny kraju Deng Xiaopinga, chińska elita rządząca przyjęła zasadę sprawowania kluczowych stanowisk w systemie politycznym wyłącznie przez dwie, pięcioletnie kadencje. Dotyczy to stanowiska przewodniczącego ChRL i jego zastępcy.

Po 10 lat rządzili państwem: Jiang Zemin (1993-2003) i Hu Jintao (2003-2013). Każdorazowo ich wybór na urząd głowy państwa poprzedzany był wyborem na stanowisko przywódcy partii. Propozycja by usunąć z chińskiej konstytucji mechanizm broniący elitę przed ekscesami rządów jednostki, takimi jak rewolucja kulturalna z lat 1966-1976, jest zaskoczeniem dla większości komentatorów. Część z nich zapowiadała jednak taki scenariusz już po październikowym XIX Zjeździe KPCh, w czasie którego do nowego Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego, rzeczywistego najwyższego ośrodka władzy, nie wybrano nikogo na tyle młodego, by mógł zastąpić obecnego przywódcę w 2023 r.

Sam przewodniczący Xi Jingping, domagając się zmian w konstytucji, nie wspominał jednak o reformie znoszącej dwukadencyjność na najwyższym stanowisku. Biorąc jednak pod uwagę, że państwowa agencja informacyjna Xinhua ogłosiła już, że propozycje poprawek wnosi Komitet Centralny, można spodziewać się ich przyjęcia. Ograniczenie czasowe sprawowania urzędu ma zostać uchylone także w przypadku zastępcy przewodniczącego ChRL.

Poza formalnym otwarciem drogi do wieloletnich rządów Xi Jingpinga, KC chce również wpisania do konstytucji ChRL „myśli Xi Jingpinga o socjalizmie o chińskiej specyfice w XXI wieku” i „o światopoglądzie naukowym o postępie”. Wcześniej tylko Mao był honorowany w ten sposób. Kolejna poprawka ma stanowić, że wszyscy urzędnicy w państwie mają składać przysięgę na wierność konstytucji przed objęciem stanowiska. W ustawie zasadniczej ChRL ma się też pojawić zapis o „rdzeniowych wartościach socjalizmu” oraz o tym, że „przywództwo Komunistycznej Partii Chin definiuje cechy socjalizmu o chińskiej specyfice”.

Czytaj także: Xi Jingping umacnia władzę

xinhuanet.com/kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz