Sejm skierował do prac w komisjach projekt budżetu na rok 2021. Nakłady na obronność mają wynieść 51,83 mld zł co stanowi 2,2 proc. PKB przewidywanego na przyszły rok.

Zgodnie z projektem 30,4 proc. (15,78 mld zł) podanej kwoty przeznaczone zostanie na wydatki majątkowe. Na prace badawczo-rozwojowe przeznaczono 2,5 proc. (1,30 mld zł.) nakładów.

Fundusze podzielone zostały następująco:

51,18 mld zł będzie wydanych w części obrona narodowa;

445,8 mln zł w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa (m.in. Program Mobilizacji Gospodarki i Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych);

205,7 mln zł na wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego przeznaczane na inwestycje internatowe i mieszkaniowe.

Wydatki w części obrona narodowa podzielono następująco:

15,64 mld zł na wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO;

12,39 mld zł na wydatki osobowe – wynagrodzenia oraz świadczenia relacjonowane do uposażeń dla żołnierzy i pracowników cywilnych;

9,58 mld zł na wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii oraz środków żywności;

7,77 mld zł na emerytury i renty dla żołnierzy i funkcjonariuszy;

1,84 mld zł zakwalifikowano jako pozostałe wydatki bieżące;

1,83 mld zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

2,14 mld zł na dotacje i subwencje na zadania związane z obronnością.

Przyszłoroczny budżet obronny będzie pierwszym, który realizuje założenia nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz ich finansowaniu, przyjętej w 2017 roku. Zakłada ona wzrost wydatków na obronę do 2,5 proc. PKB w roku 2030.

Przyjęta w pierwszej połowie tego roku Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zakłada zwiększenie tempa podnoszenia wydatków obronnych do ww. poziomu do 2024 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Wprowadzenie “kompleksowej polityki migracyjnej” jednym z celów nowej strategii bezpieczeństwa

Przyrost wydatków na obronę będzie w tym roku stosunkowo niski ze względu na zakładane realne zmniejszenie się PKB o 4,6 proc., zamiast wcześniej przwidywanego wzrostu. Dopiero w 2021 roku PKB ma wzrosnąć o 4 proc. Procentowy wzrost wydatków na obronność będzie więc przede wszystkim brakiem rozwoju gospodarki w br.

Projekt ustawy budżetowej będzie teraz przedmiotem prac w sejmowych komisjach. Plany zwiększania wydatków obronnych stały się obiektem krytyki części opozycji, przede wszystkim Lewicy. Budżet na przyszły rok zakłada deficyt na poziomie 82,3 mld zł.

Kresy.pl / gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply