Prezydenci Trójkąta Lubelskiego: Polska, Litwa i Ukraina tworzyły jedno państwo – szaniec przeciw tyranii ze Wschodu

W dokumencie, w którym podkreślono m.in. poparcie dla wejścia Ukrainy do UE i NATO, odwołano się do „wspólnego Powstania Styczniowego” i oświadczono, że Litwa, Polska i Ukraina „w przeszłości tworzyły jedno państwo, szaniec przeciw tyranii ze Wschodu”.

Jak pisaliśmy, w środę we Lwowie odbyło się spotkanie prezydentów Ukrainy, Polski i Litwy, w ramach II Szczytu Trójkąta Lubelskiego. Podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard. Miałoby się to jednak odbyć w ramach koalicji międzynarodowej.

Podczas szczytu podpisano również Wspólną Deklarację Prezydentów Trójkąta Lubelskiego. Na wstępie dokumentu podkreślono, że prezydenci Andrzej Duda, Gitanas Nauseda i Wołodymyr Zełenski spotkali się w przededniu 160. rocznicy wybuchu „wspólnego Powstania Styczniowego”, skierowanego przeciw tyranii i opresji.

Prezydenci Ukrainy, Polski i Litwy potępili rosyjską inwazję na Ukrainie, zwracają zarazem uwagę na „bezprecedensową rolę i skalę pomocy”, świadczonej przez Polskę i Litwę. W pełni poparli „przyrodzone prawo Ukrainy do samoobrony i wyboru własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa” i odnotowali znaczący wkład Ukrainy w bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego i poza nim”, przede wszystkim poprzez odstraszanie Rosji.

Sygnatariusze zdecydowanie poparli wszelkie wysiłki na rzecz zapewnienia natychmiastowej stabilności finansowej Ukrainy oraz jej odnowy i odbudowy. Dodano, że w przyszłości powinna ona stać się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i NATO. Zaznaczono też, że ukraińscy uchodźcy oraz przyjmujące ich państwa powinny otrzymywać międzynarodowe wsparcie finansowe.

W dokumencie prezydenci potwierdzili „wielowiekowe strategiczne więzi między Litwą, Polską i Ukrainą, które w przeszłości tworzyły jedno państwo, szaniec przeciw tyranii ze Wschodu”.

Duda i Nauseda potwierdzili też gotowość do dalszego wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy. Zaznaczono, że „Litwa i Polska będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne”, w tym poprzez kontynuowanie silnego wsparcia wojskowego, obronnego, czy politycznego. Przywódcy zgodzili się też na „promowanie zdecydowanego politycznego, praktycznego i materialnego wsparcia NATO i UE dla Ukrainy”, by zapewnić jej zdolność do skutecznej obrony. Kraje uznały też „kluczową rolę Polski jako centrum dla wysyłania niezbędnej międzynarodowej pomocy dla odbudowy Ukrainy”.

W deklaracji poparto też powołanie międzynarodowego trybunału ws. rosyjski zbrodni na Ukrainie i wyrażono gotowość do przeprowadzenia trójstronnych konsultacji w sprawie międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy przed uzyskaniem członkostwa w NATO. Odnotowano też „znaczące postępy Ukrainy na ścieżce integracji euroatlantyckiej”, w szczególności w kwestii osiągnięcia interoperacyjności ze standardami NATO. Dalsza, trójstronna współpraca wojskowa miałaby rozwijać się poprzez LITPOLUKRBRIG.

Polska i Litwa zdecydowanie wspierają Ukrainę w zamiarach przystąpieniu do Sojuszu i UE, „gdy tylko pozwolą na to warunki”. Podkreślono też konieczność wspierania przez Ukrainę „współpracy, wspierania i tworzenia równych warunków dla polskich, litewskich oraz innych inwestycji zagranicznych i działalności gospodarczej w związku z procesem odbudowy Ukrainy”. Jednocześnie, Litwa i Polska będą promować udział Ukrainy w różnych projektach w kontekście powojennej odbudowy, w ramach tzw. Inicjatywy Trójmorza.

Ponadto, prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski odwiedzili w środę lwowski Cmentarz Łyczakowski, na którym pochowane są między innymi Orlęta Lwowskie. Według komunikatu, obaj „oddali wspólnie hołd Orlętom Lwowskim” i uczcili pamięć Ukraińców, poległych w wojnie z Rosją. Dodajmy, że Duda wyraźnie unikał mówienia o „obrońcach Polski”, np. w stosunku do tych, którzy bronili Lwowa walcząc z Ukraińcami. Stosował zamiast tego sformułowanie „obrońcy Rzeczpospolitej”.

Dodajmy, że szczyt we Lwowie skomentował na Telegramie były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew.

„Trzech nieszczęśników z Warszawy, Wilna i Kijowa, cierpiących na imperialne ambicje i fantomowe bóle spowodowane poturbowaną historią, zebrało się we Lwowie. I modlą się, jak się okazało, za czołgi. Wszelkie Leopardy, T-72 zmodernizowane przez naszych wrogów, o których mówiłem wczoraj, i jeszcze jakiś angielski staroć” – napisał Miedwiediew.

„Całe to żelastwo i tak wkrótce stanie się zardzewiałym złomem i nie uratuje rozpadającego się na części sztucznego kraju” – dodał. „A we Lwowie, który znów będzie nosił nazwę Lemberg, spotkali się po to, by zachodnie ukraińskie obwody zostały odpowiednio przyłączone do nowych (byłych) panów”.

Poniżej publikujemy pełny tekst deklaracji (za KPRP, prezydent.pl).

WSPÓLNA DEKLARACJA
Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy

przyjęta podczas II Szczytu Trójkąta Lubelskiego


Prezydenci Ukrainy, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej spotkali się 11 stycznia 2023 roku we Lwowie na II Szczycie Trójkąta Lubelskiego w przededniu 160. rocznicy wybuchu wspólnego Powstania Styczniowego (1863–1864), skierowanego przeciw tyranii, opresji, i wydali następującą deklarację.

Potępiając w najostrzejszych słowach inwazję wojskową Rosji na Ukrainę, która podważa podstawy międzynarodowego porządku opartego na międzynarodowych zasadach,

Dostrzegając bezprecedensową rolę i skalę pomocy świadczonej przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Litewską od samego początku agresji rosyjskiej, w tym pomocy humanitarnej i wojskowej oraz natychmiastowego wsparcia energetycznego,

W pełni popierając przyrodzone prawo Ukrainy do samoobrony i wyboru własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa,

Odnosząc się do niezachwianego poparcia Unii Europejskiej i NATO dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową w 1991 r.,

Odnotowując znaczący wkład Ukrainy w bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego I poza nim, w szczególności poprzez odstraszanie militarnego zagrożenia ze strony Rosji,

Zdecydowanie wspierając wszelkie wysiłki na rzecz zapewnienia natychmiastowej stabilności finansowej Ukrainy oraz jej odnowy i odbudowy w kierunku zrównoważonej, dostatniej i demokratycznej przyszłości jako pełnoprawnego członka UE,

Oczekując kontynuacji procesu modernizacji ukraińskiej gospodarki i innych reform, gdy tylko pozwolą na to warunki,

Stanowczo wspierając wszelkie międzynarodowe wysiłki na rzecz systemowego wsparcia finansowego Ukraińców przebywających za granicą oraz państw zapewniających najbardziej potrzebną pomoc humanitarną, w tym Polski i Litwy,

Biorąc pod uwagę Konstytucję Ukrainy, która określa uzyskanie pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako strategiczny kurs państwa,

Odnotowując poparcie przytłaczającej większości mieszkańców Ukrainy dla integracji Ukrainy z UE i NATO,

Potwierdzając zobowiązanie do wzmocnienia wspólnych wysiłków na rzecz zapewnienia dalszych postępów we wdrażaniu standardów oraz zasad UE i NATO oraz integracji Ukrainy z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim,

Przyjmując z zadowoleniem wspólne oświadczenie prezydentów dziewięciu państw członkowskich NATO z Europy Środkowej i Wschodniej z dnia 2 października 2022 r., w którym podkreślono poparcie dla członkostwa Ukrainy w Sojuszu i zachęcono członków Sojuszu do znacznego zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy,

Przyjmując z zadowoleniem wspólne oświadczenie prezydentów Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie bezpieczeństwa regionalnego i integracji europejskiej, w którym podkreślono dalsze wsparcie dla ścieżki integracji Ukrainy z UE i NATO,

Przywódcy Trójkąta Lubelskiego:

 • potwierdzają wielowiekowe strategiczne więzi między Litwą, Polską i Ukrainą, które w przeszłości tworzyły jedno państwo, szaniec przeciw tyranii ze Wschodu;
 • potwierdzają gotowość do dalszego wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy. Litwa i Polska będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, w tym poprzez kontynuowanie silnego wsparcia wojskowego, obronnego, politycznego, dyplomatycznego, gospodarczego, logistycznego i humanitarnego;
 • wyrażają zgodę na promowanie zdecydowanego politycznego, praktycznego i materialnego wsparcia NATO i UE dla Ukrainy, mającego na celu zapewnienie zdolności Ukrainy do skutecznej obrony jej terytoriów na lądzie, morzu i w powietrzu;
 • potwierdzają konieczność przejrzystego procesu odnowy i odbudowy Ukrainy po wojnie. Ukraina i Litwa uznają kluczową rolę Polski jako centrum dla wysyłania niezbędnej międzynarodowej pomocy dla odbudowy Ukrainy;
 • potwierdzają wolę współpracy na forach trójstronnych, europejskich i międzynarodowych w zakresie deokupacji terytoriów Ukrainy czasowo okupowanych przez Rosję, w szczególności z wykorzystaniem Międzynarodowej Platformy Krymskiej;
 • podkreślając suwerenną decyzję Ukrainy w sprawie procesu pokojowego, wyrażają poparcie dla zwołania szczytu Global Peace Formula Summit, zainicjowanego przez Ukrainę w celu skonsolidowania międzynarodowego wsparcia przedstawionego przez prezydenta Zełenskiego na szczycie przywódców G20 na Bali 15 listopada 2022 r.;
 • podkreślają swoje poparcie dla powołania – zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego – międzynarodowego trybunału ad hoc ws. zbrodni agresji popełnionej przez Federację Rosyjską na Ukrainie w celu postawienia przed sądem osób z nie odpowiedzialnych;
 • wyrażają gotowość do przeprowadzenia trójstronnych konsultacji w sprawie międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy przed uzyskaniem członkostwa w NATO, w tym na podstawie propozycji zainicjowanych przez Ukrainę w ramach Kijowskiego Paktu Bezpieczeństwa (Kyiv Security Compact) z 13 września 2022 r.;
 • z zadowoleniem przyjmują znaczące postępy Ukrainy na ścieżce integracji euroatlantyckiej, w szczególności w zakresie osiągnięcia interoperacyjności ze standardami NATO, czego dowodem są działania Sił Zbrojnych Ukrainy na polu bitwy;
 • zgadzają się na dalszy rozwój LITPOLUKRBRIG jako platformy operacyjnej dla trójstronnej współpracy wojskowej oraz jako ważnego formatu wzmacniania współpracy wojskowej i inicjatyw rozwijania zdolności między Ukrainą a NATO;
 • odnotowują, że członkowie NATO – Litwa i Polska – wspierają Ukrainę w przystąpieniu do Sojuszu, gdy tylko pozwolą na to warunki, podejmując wysiłki na rzecz budowania sojuszniczego konsensusu;
 • podkreślają znaczenie historycznej decyzji Rady Europejskiej z 23 czerwca 2022 r. o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE i przyjmują z zadowoleniem znaczne postępy osiągnięte przez Ukrainę we wdrażaniu zaleceń Komisji Europejskiej. Litwa i Polska potwierdzają swoje pełne zaangażowanie we wspieranie Ukrainy w rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych, gdy tylko pozwolą na to warunki, w celu uzyskania pełnoprawnego członkostwa w UE. Ukraina uznaje pionierską rolę Polski i Litwy, których Prezydenci byli jednymi z pierwszych, którzy wystąpili z wnioskiem o przyznanie statusu kandydata dla Ukrainy;
 • podkreślają znaczenie rozszerzenia Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego na inne porty morskie Ukrainy i wyrażają uznanie dla wkładu Ukrainy w zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego, w szczególności poprzez udaną realizację inicjatywy humanitarnej Ziarno z Ukrainy;
 • podkreślają konieczność wspierania przez Ukrainę współpracy, wspierania i tworzenia równych warunków dla polskich, litewskich oraz innych inwestycji zagranicznych i działalności gospodarczej w związku z procesem odbudowy Ukrainy;
 • podkreślają wagę wielopłaszczyznowego zaangażowania Ukrainy jako Partnera uczestniczącego Inicjatywy Trójmorza (3SI). Litwa i Polska, jako pełnoprawni członkowie Inicjatywy Trójmorza, będą promować udział Ukrainy w różnych projektach mających na celu ułatwienie powojennej odbudowy, zwłaszcza w obszarach infrastruktury energetycznej, transportu i cyfryzacji;
 • wyrażają zgodę na zorganizowanie kolejnego Szczytu Trójkąta Lubelskiego w dniu ________ w ________.

W imieniu Ukrainy
Prezydent
Wołodymyr Zełenski

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezydent
Andrzej Duda

W imieniu Republiki Litewskiej
Prezydent
Gitanas Nausėda

Prezydent.pl / Kresy.pl

8 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  • Kasper1
   Kasper1 :

   W 1939 roku na Polskę napadł ZSRR na rozkaz GRUZINA Josifa Dżugaszwili “Stalina”. Ukraińcy byli wtedy takimi samymi agresorami jak Rosjanie, Białorusini czy Kazachowie. Ucz się człowieku historii bo wiedza pomoże Ci zrozumieć dlaczego Polska nie powinna pomagać swoim wrogom czyli neobanderowskim władzom Ukrainy.

   • r2d2
    r2d2 :

    w przypadku ponownej inwazji ze wschodu (ZSRR czy Rosja to jeden pies) będziesz dopingował Ruskiej hordzie?
    A może lepiej przygotować się na tą okoliczność już dzisiaj?
    Na Ukrainie mogą rządzić Ruscy albo Polacy, rozumiem że dopingujesz Rosji i masz prawo ale ja dopinguje Polsce która powinna odzyskać włądzę na tych terenach.

    • Kasper1
     Kasper1 :

     Przygotować trzeba się na każdą okoliczność a przede wszystkim na najazd neobanderowskiej Ukrainy w celu zabrania nam Lubelszczyzny, Podkarpacia i części Małopolski czyli tego co banderowcy nazywają Zakerzoniem i o czego “odzyskaniu” ciągle mówią. To, że Ukraina nie ma możliwości realizacji tego teraz nie znaczy wcale, że niebezpieczeństwa takiego nie będzie w przyszłości i dlatego Ukraina musi być słaba oraz być “czarną dziurą” pomiędzy Unią a Rosją. Nam powinno chodzić o POKÓJ i SPOKÓJ na wschodzie a zapanuje on tylko wtedy jeżeli Rosja będzie bezpieczna czyli Ukraina nie będzie w strukturach Zachodu. Poza tym nie ma i nie będzie alternatywy “albo ruscy, albo Polacy” bo Polacy to karzeł polityki międzynarodowej. Niech na Ukrainie rządzą Ukraińcy ale NORMALNI którzy odrzucą kult Bandery i staną twarzą w twarz z prawdą o ludobójstwie uznając OUN-UPA za organizacje zbrodnicze (tak jak Niemcy uznali NSDAP oraz SS) oraz umożliwiając nam poszukiwanie i ponowne pochowanie ofiar bestialskiego ludobójstwa. Rządzący Ukrainą powinni także bezwarunkowo zaprzestać dyskryminacji WSZYSTKICH mniejszości narodowych w tym oczywiście polskiej.

     • r2d2
      r2d2 :

      Polskie wojsko przygotowuje się na napaść ze strony Rosji i Białorusi, ponieważ inne państwa są z nami w sojuszu.
      Przypominam że Rosja przeprowadza ćwiczenia nalotów atomowych na Polskę więc nie ściemniaj że Ukraina która ledwo broni się przed Ruską napaścią jest dla nas zagrożeniem.
      Bronią się tylko dla tego że są wspierani, więc teza o planach napaści Ukrainy na Rosję to jakieś bzdury.
      Niby co mieli by zająć? Moskwę?
      Ukraina ledwo się broni a i to tylko dla tego że jest wspierana przez “zachód”, zastanów się zanim przepiszesz ruską propagandę w Polską przestrzeń.

     • Kasper1
      Kasper1 :

      To neobanderowska Ukraina “jest z nami w sojuszu”? Od kiedy? Pisałem wyraźnie, że nie oczekuję ataku ze strony neobanderowskiej Ukrainy TERAZ tylko W PRZYSZŁOŚCI bo jest to nasz śmiertelny wróg który zagrożeniem będzie ZAWSZE chyba, że będzie słaby i oby tak było. Poza tym od 1946 roku czyli od opadnięcia “żelaznej kurtyny” do 1991 roku (czyli do rozwiązania struktur Układu Warszawskiego) atomowe ataki na nasz kraj ćwiczyli Amerykanie a ponieważ w 1999 roku przystąpiliśmy do NATO to ponieśliśmy tego naturalną konsekwencję którą są ćwiczenia Rosjan i nie ma w tym niczego dziwnego.

    • franciszekk
     franciszekk :

     Twój stwierdzenie cytat “Na Ukrainie mogą rządzić Ruscy albo Polacy…”.
     Niech Matka Boska Królowa Polski nas broni przed krwawą POWTÓRKĄ historii!
     Przypominam ( r2d2) znamienny FAKT, że po napaści hitlerowskich Niemiec i stalinowskiego ZSRR na II RP, ukraińscy naziści jako kolejno 3-ci dokonali na bezbronnej cywilnej polskiej ludności wyjątkowego bezwzględnego krwawego ludobójstwa.
     Po rozgromieniu polskiej armii przez wermacht i armię czerwoną, mogli TO dokonać łatwo i bezkarnie za przyzwoleniem III Rzeszy oraz ZSRR!
     Na fasadzie polskiej szkoły Rada Miasta Lwowa dla “uhonorowania” Polaków powiesiła popiersie jednego z najkrwawszych rzeźników cywilnej polskiej ludności:
     https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_%C5%9Arednia_nr_10_we_Lwowie