Przywódcy Chin, Francji, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wydali wspólne oświadczenie.

Tekst oświadczenia został już opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Administracji Prezydenta Rosji, a także stronie internetowej Białego Domu. Przywódcy zadeklarowali w imieniu swoich krajów, że “w pierwszej kolejności uważają za swoją odpowiedzialność nie dopuszczenie do wojny między państwami dysponującymi bronią jądrową”.

Jak dodali “oświadczamy, że w wojnie jądrowej nie może być zwycięzców i nigdy nie powinna ona zostać rozpoczęta”. Zadeklarowali więc, że “zbrojenia jądrowe – dopóki one nadal istnieją – powinny służyć celom obronnym, powstrzymywaniu agresji i zapobieganiu wojnie. Uważamy, że należy przeciwdziałać dalszemu rozprzestrzenianiu takiej broni”.

W dalszej części deklaracji przywódcy pięciu starych mocarstw jądrowych podkreślili przywiązanie do dotychczas podpisanych dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych dotyczących właśnie kontroli zbrojeń jądrowych i dalszego nierozprzestrzeniania tego rodzaju broni masowej zagłady. W tekście wyróżniono wagę multilateralnego układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który wszedł w życie w 1970 r., przytaczając jego artykuł VI mówiący o prowadzeniu negocjacji o stopniowym ograniczeniu zbrojeń w tego rodzaju broni z perspektywą jej likwidacji.

“Każdy z nas zamierza utrzymać i dalej wzmacniać nasze krajowe środki zapobiegające nieuprawnionemu lub niezamierzonemu użyciu broni jądrowej. Ponownie podkreślamy znaczenie naszych wcześniejszych oświadczeń o braku celu i potwierdzamy, że nasza broń jądrowa nie jest wycelowana w siebie nawzajem ani w żadne inne państwo” – oświadczyli liderzy mocarstw.

Zadeklarowali przy tym “zaangażowanie we współpracę ze wszystkimi narodami w celu stworzenia środowiska bezpieczeństwa bardziej sprzyjającego postępowi w zakresie rozbrojenia, z ostatecznym celem zbudowania świata wolnego od broni jądrowej bez narażania czyjegokolwiek bezpieczeństwa. Zamierzamy nadal dążyć do dwustronnego i wielostronnego podejścia dyplomatycznego, aby uniknąć konfrontacji wojskowej, zwiększyć stabilność i przewidywalność, wzmocnić wzajemne zrozumienie i zaufanie oraz zapobiec wyścigowi zbrojeń, który nie przynosi nikomu korzyści i staje się zagrożeniem dla wszystkich. Jesteśmy zdeterminowani, aby zaangażować się w konstruktywny dialog oparty na wzajemnym szacunku oraz uznawaniu interesów i obaw każdego z nas w zakresie bezpieczeństwa”.

Czytaj także: MSZ Białorusi: Jesteśmy gotowi rozmieścić u siebie rosyjską broń nuklearną

kremlin.ru/whitehouse.gov/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply