Sprawiedliwość nakazywałaby, aby Przemyśl i kilkanaście powiatów wróciły do Ukrainy – mówi Andrij Tarasenko, rzecznik radykalnej organizacji Prawy Sektor, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Pytany przez dziennikarza „Rzeczpospolitej” o przyczyny popularności Stepana Bandery i obecności czerwono-czarnych flag na Majdanie, rzecznik Prawego Sektora powiedział:

Nasza organizacja, Prawy Sektor, nosi imię Bandery. On jest symbolem rewolucyjnej walki o niepodległość kraju. Gdyby go nie było, nie byłoby Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), a bez OUN nie byłoby dziś niezależnej Ukrainy. Nasz naród przez setki lat żył pod okupacją różnych imperiów i ci, którzy walczyli o wyzwolenie, jednoczyli się wokół wielkich bohaterów: Mazepy, Petlury, Bandery. Tak jest i dziś.

Prawy Sektor odrzuca również prawdę o rzezi wołyńskiej. Na pytanie o ten etap z historii ukraińskiego nacjonalizmu odpowiada:

To brednia. Dokładnie śledziłem historię OUN i wiem, że to po prostu nieprawda. Owszem, Bandera zalecał stosowanie radykalnych metod, ale przecież z okupantem należy walczyć wszystkimi metodami. Tym bardziej kiedy ten okupant nie chce opuścić twojej ziemi. Nasz kraj okupowali Niemcy, Polacy, Rumuni, Węgrzy, Rosjanie.

Rzecznik Prawego Sektora nie ukrywa także pretensji terytorialnych wobec Polski:

Nacjonalista to ktoś, kto dąży do zjednoczenia wszystkich ziem etnicznych swojego narodu, tych, gdzie Ukraińcy żyli od tysięcy lat. Inaczej nie można go nazwać nacjonalistą. Po wojnie operacja „Wisła” spowodowała, że Ukraińcy z tych ziem etnicznych zostali wyrzuceni i sprawiedliwość nakazywałaby, aby te ziemie do Ukrainy wróciły. Mówię o Przemyślu i kilkunastu innych powiatach.

Na uwagę, iż jest to sprzeczne z współczesnymi realiami międzynarodowymi, a także wartościami europejskimi, neobanderowiec odpowiedział, że wcale nie zależy im na wejściu do Unii Eruopejskiej, ale na stworzeniu silnego państwa narodowego…

Dlatego musimy odzyskać broń atomową. Mamy na Ukrainie własnych specjalistów, którzy do tego doprowadzą.

Źródło: Rzeczpospolita

11 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. jkm_ci
  jkm_ci :

  Jakoś obrońcy tych szlachetnych ukraińców dyplomatycznie milczą Co do meritum moje zdanie jest takie, że Ukrainy nie należy wzmacniać, nie można jej też pozwolić upaść. Trzeba zrobić wszystko, żeby ich wykorzystać do osłabienia Rosji. Niech się Rosja angażuje nawet zbrojnie i ugrzęźnie w Ukrainie tak jak ugrzęzła w Afganistanie. Ukraińcom należy pomagać tyle, żeby Rosja traciła tam swoje zęby. Niech walczą najlepiej długo i przewlekle.Do czasu aż sowieci wszystkich wyłapią i wyślą na wczasy na Kołymie.

 2. jkm_ci
  jkm_ci :

  „Prawy Sektor” prostuje wypowiedź o pretensjach granicznych

  Komentarz „Prawego Sektora” w sprawie spekulacji wokół naszej wizji stosunków polsko-ukraińskich

  Portal informacyjny „Rzeczpospolita” opublikował wywiad z Andrijem Tarasenką, jednym z liderów „Prawego Sektora”. Ten wywiad ma wyraźnie prowokacyjny charakter i stał się przedmiotem wielu spekulacji na wokół problemu stosunków polsko-ukraińskich.
  W związku z wywiadem pragniemy zwrócić uwagę na nieuczciwość dziennikarzy i specjalne zadawanie prowokacyjnych pytań, a później wyrywanie słów z kontekstu.

  Aby w jakiś sposób powstrzymać spekulacje, oficjalnie oświadczamy:

  1. Postać Stepana Bandery, a także historyczny obraz OUN i UPA były i będą dla nas obrazem bohaterskim. Rozumiemy, że Bandera nie stanie się bohaterem dla Polaków, tak samo jak dla nas bohaterem nie stanie się na przykład J. Piłsudski. Niemniej jednak my szanujemy prawo Polaków do posiadania własnych bohaterów. Mamy nadzieję na to, że Polacy pozbędą się szowinistycznych stereotypów i będą uznawać nasze prawo do uhonorowania swoich własnych bohaterów.

  2. Jeśli chodzi o wydarzenia na Wołyniu – uważamy, że powinny one być rozpatrywane w szerszym kontekście historycznym (szczególnie w kontekście polskiej okupacji i kolonizacji ukraińskich ziem w okresie międzywojennym). Ukraińcy zabijali Polaków, Polacy zabijali Ukraińców. To wspólna tragedia obu narodów. Teraz nie czas by robić z tej tragedii mur, jaki nie pozwoli porozumieć się dwóm sąsiedzkim narodom.

  3. Dzisiaj, wszelkie wzajemne roszczenia terytorialne są niestosowne, tak samo jak i nawet najmniejsza nienawiść etniczna. I Ukraińcy, i Polacy stoją obecnie przed dwoma niebezpieczeństwami – zagrożenie moskiewskim imperializmem i niebezpieczeństwo globalizmu, amerykańskiego imperializmu, władzy ponadnarodowych korporacji i demoliberalnej dyktatury. W takich warunkach jakakolwiek eskalacja wzajemnej nienawiści jest zbrodnią. Ukraińcy i Polacy są teraz naturalnymi sprzymierzeńcami. Wcielić ten sojusz w życie – znaczy chronić swoje narody przed wieloma niebezpieczeństwami i zrobić wielki krok w kierunku zwycięstwa Dobra nad Złem.

  4. Wszelkie obawy o los obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia jest naiwne i śmieszne. „Prawy Sektor” widzi ukraińskich Polaków jako integralną część społeczeństwa ukraińskiego i nie widzi u nich żadnych problemów w związku z naszymi planami.

  5. Ukraińscy nacjonaliści są nastawieni przyjaźnie do tych polskich narodowo-rewolucyjnych sił, jakie nie charakteryzują się szowinistycznymi i imperialistycznymi przekonaniami. Liczymy na przyjazną współpracę w imieniu naszych narodów i całej Europy.

  Służba prasowa „Prawego sektora”.

  Коментар “Правого сектору” з приводу спекуляцій довкола нашого бачення українсько-польських відносин

  Інформаційний портал “Річ Посполита” опублікував інтерв’ю з одним із лідером “Правого сектору” Андрієм Тарасенком. Це інтерв’ю має виразно провокативний характер і стало предметом численних спекуляцій довкола проблем українсько-польських взаємин.

  З приводу цього інтерв’ю ми передусім маємо відзначити нечесність журналістів і спеціально задавали провокативні питання, а потім вирвали слова із контексту.

  Для того, щоб хоч якось припинити спекуляції, ми офіційно заявляємо:

  1. Постать Степана Бандери, а також історичний образ ОУН та УПА для нас були, є і будуть героїчними. Ми розуміємо, що Бандера не стане героєм для поляків так само, як для нас не стане героєм наприклад Й. Пілсудський. Одначе ми поважаємо право поляків визнавати власних героїв. Так само ми розраховуємо на те, що самі поляки позбудуться шовіністичних стереотипів і будуть визнавати наше право шанувати власних героїв.
  2. Щодо подій на Волині, то ми вважаємо, що їх варто розглядати у ширшому історичному контексті (в тому числі в контексті польської окупації та колонізації українських земель у міжвоєнний час). Українці вбивали поляків, поляки убивали українців. Це спільна трагедія обох народів. Зараз не час робити цю трагедією муром, який не дасть порозумітися двом сусідським народам.
  3. Сьогодні будь-які взаємні територіальні претензії є недоречними так само, які і найменша міжнаціональна ворожнеча. І українці, і поляки зараз перебувають перед двома небезпеками — небезпекою московського імперіалізму і небезпекою глобалізму, американського імперіалізму, влади транснаціональних корпорацій та демоліберальної диктатури. За таких умов будь-яке нагнітання взаємної ворожнечі є злочином. Українці і поляки зараз є природними союзниками. Втілити цей союз у життя — значить убезпечити власні народи перед багатьма небезпеками і зробити вагомий крок у перемогу Добра над Злом.

  4. Будь-які побоювання щодо долі українських громадян польського походження є наївними і смішними. “Правий сектор” розглядає українських поляків як інтегральну частину українського суспільства і не бачить у них жодної проблеми для наших планів.

  5. Українські націоналісти дружньо ставляться до тих польських національно-революційних сил, які не характеризуються шовіністичними та імперіалістичними переконаннями. Ми розраховуємо на дружню співпрацю в ім’я наших народів та усієї Європи.

  Прес-служба “Правого сектору” Толька Лісапет