Historyk i publicysta, występujący w telewizji Biełsat Aleksandr Krawcewicz w czasie swojego wykładu w Mińsku ogłosił jaka wizja historii powinna być upowszechniana na Białorusi. Armia Krajowa pacyfikowała wsie a na Wileńszczyźnie mieszkają Białorusini a nie Polacy – twierdzi Krawcewicz.

W relacjach z wystąpienia Krawcewicza, opublikowanych przez opozycyjne media białoruskie, przebija wezwanie do miejscowych historyków aby budowali narrację mającą kreować świadomość narodową Białorusinów. „Każdy obywatel jest odpowiedzialny za swój kraj” tymczasem jak twierdzi Krawcewicz białoruskim historykom. „Brakuje nam zdrowego nacjonalizmu” – twierdzi publicysta Biełsatu – „Mój zarzut do białoruskich historyków: oni szukają obiektywizmu” – co Krawcewiczowi „się nie podoba”. Krawcewicz wprost wzywa do manipulowania historią: „Na przykład Polacy mogą pisać, że Mickiewicz był kurduplem z powodu swojego niskiego wzrostu… Ale jego obraz, sformułowany ponad sto lat temu, nic już nie zmąci. My tak nie możemy pisać o swoich bohaterach. Czas jeszcze nie nadszedł”. O historii Krawcewicz mówi, że jest to zarazem i nauka, i ideologia – „Jestem bardzo szczęśliwy, że nie muszę ciągnąć za uszy historycznych faktów” – tłumaczy publicysta Biełsatu.

Krawcewicz irytuje się tłumaczeniem książki poświęconej historii Litwy pióra litewskich historyków. „To propagandowe wydanie, gdzie WKL [Wielkie Księstwo Litewskie] zaczyna się na terytorium współczesnej Litwy, nie Białorusi. Po co [w wydaniu książki] uczestniczyć?” – pyta Krawcewicz oceniając książkę w kategoriach „poniżania” Białorusinów. Krawcewicz podobnie jak inni nacjonalistycznie nastrojeni historycy opozycyjni wyznaje teorię sformułowaną przez publicystę historycznego (nie posiadał formalnego historycznego wykształcenia) Mikołę Jermałowicza z Mołodeczna. Jermałowicz w 1989 roku wysunął teorię, że Wielkie Księstwo Litewskie nie zostało założone przez plemiona bałtyjskie na terytorium współczesnej Republiki Litewskiej, lecz założyli je ruscy kiaziowie na terenie między Mińskiem a Nowogródkiem. Teoria Jermołowicza została na Białorusi i poza nią skrytykowana. Jarmołowicz oparł swoją czołową pracę zaledwie na dwóch źródłach historycznych, „Pełnym Zebraniu Ruskich Letopisów” i „Kronice” Stryjkowskiego, tą drugą zresztą odrzucił jako „falsyfikację”. Jak zaznacza wybitny badacz białoruskiej historiografii prof. Zdzisław Julian Winnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego praca „Po sliadah adnogo mifa” w której Jermałowicz sformułował swoją teorię liczy w swoim ostatnim, czwartym wydaniu z 2002 roku 86 stron formatu A5. Tytuł pracy Jeramłowicza z 2000 roku określa historyczne WKL jako „Państwo białoruskie Księstwo Litewskie”. Mimo wątpliwego warsztatu cały szereg opozycyjnych historyków i publicystów uznał ją za podstawę dla formułowania rewizjonistycznych tez. Sam Krawcewicz przyznał się zresztą do kontynuowania dzieła Jermałowicza w czasie swojego wystąpienia – „Bardzo cenię tegoż Jermałowicza, on dokonał czynu narodowego, otworzył dla nas WKL”, choć jednocześnie podejście Jermałowicza do przeszłości Krawcewicz określił jako „religijne”, nie zaś „racjonalne”.

Próbkę tego w jaki sposób białoruscy historycy powinni opisywać przeszłość by była ona użyteczna dla zbudowania narodu białoruskiego sam Krawcewicz dał w czasie swojego wystąpienia. W jego trakcie często odnosił się do polskiej historii ziem kresowych. „Armia Krajowa to bezspornie polska siła patriotyczna. Jednak oni walczyli aby zabrać nasze ziemie, zabijali naszych nauczycieli, palili białoruskie wsie i szkoły” – mówił Krawcewicz.

Odnosząc się do książki „Narodziny białoruskiego Grodna” opowiadającej o powstawaniu narodowego ruchu białoruskiego i narodzinach białoruskiej tożsamości narodowej Krawcewicz komentuje – „pisałem mu [autorowi książki]: nie podkładaj się, napisz Odrodzenie”. „Białorusini przecież nie przyszli do Grodna w XX wieku, byli w nim od początku” – twierdzi Krawcewicz. Obecność Polaków na przedwojennych Kresach ogranicza on w zasadzie do „polskojęzycznej magnaterii” sugerując, że reszta tamtejszej ludności była Białorusinami.

Krawcewicz choć przyznaje, że trudno kwalifikować Wielkie Księstwo Litewskie wprost jako „państwo białoruskie” to zaleca „pytać inaczej: jakiemu narodowi sprzyjało istnienie WKL?”. Jednoznacznie ocenia, że narodowi białoruskiemu – „Właśnie etniczny areał Białorusin zwiększył się kosztem Litwinów [etnicznych]. Białorusini zapełnili przestrzeń aż za Wilno”. Warto zaznaczyć, że stwierdzeniem tym Krawcewicz podważył tożsamość narodową kilku tysięcy Polaków zamieszkujących zwarcie na Wileńszczyźnie. Nie jest to zresztą przypadek odosobniony. Większość „niezależnych” historyków białoruskich uznaje Wileńszczyznę za „etnicznie białoruską”.

W białoruskich środowiskach opozycyjnych Armii Krajowa jest ukazywana jako formacja mordyjąca bialoruskich cywilów. Poglądy takie wyraża chociażby Młody Front.Nie przeszkadza to innym publicystom ukazywać AK jako formację białoruskich antykomunistów, przy ukrywaniu jej narodowego, polskiego charakteru.

belsat.eu/charter97.org/kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

10 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. Avatar
  jaro7 :

  I trzeba pamiętać że tuż przed wkroczeniem sovietów ,mordy na Polakach na Białorusi dokonywali żydzi i białorusini.Trzeba pamiętać o zamordowanych przez bandę żydowsko-białoruską pod dowództwem żyda Zusko Ajzika 50 Polakach w Brzostowicy Małej(zakopano ich żywcem).W Swisłoczy podobna banda zamordowała 3 polskich policjantów.W gminie Żydomla białorusini zamordowali w wyrafinowany sposób 10 osadników wojskowych..W osadzie Budowla zamordowano7 osadników i po straszliwych torturach zamordowano.w Zelwie koło Wołkowyska zamordowano kilkanaście osób.itd.

 2. Avatar
  jaro7 :

  Ta menda jak przeczytałem pracował albo co gorsze nadal pracuje w dwóch ośrodkach akademickich w Polsce!!!!!!!! WSE w Białymstoku i UMCS w Lublinie.No ma tupet bezczelna gnida,żyje z pieniędzy polskich podatników w Polsce a gnida obraża AK.Widać wzorce bierze od banderowców.A i najważniejsze trzeb rozwiązać Biełsat siedlisko antypolskości.

 3. Avatar
  wilno :

  Po pierwsze coś takiego jak białoruski naród w ogóle nie istnieje, nawet sam ich prezydent czasami nie wie kim on jest i utrzymuje państwowość wyłacznie na dobrych relacjach z rosją, choć tak naprawdę jej nie nawidzi. W ogóle nie trzeba zwracać uwagi na nich, to taki samy stuczny naród jak i ukraincy, bez mowy i historii, białoruś nawet jeszcze słabsza.

 4. Avatar
  mjd9 :

  Z kretynami – jak ów czubek na zdjęciu – nie dysktować. A Biełsat to sprzedawczyki za polskie pieniądze rozbiące gigantyczną antypolską robotę. To nie jest przypadek, że mogą to nadal swobodnie i bez najmniejszych przeszkód robić. Gdy w Polsce do władzy dojdą Polacy, to cała załoga Biełsatu będzie osądzona i zapewne trafi na co najmniej dożywocie do więzienia. Ale najpierw trzeba będzie powołać jakieś normalne sądy w Polsce, bo póki co sądów nie ma ani jednego, jest jedno wszechobezwładniająca siuchta polskojęzyczna.