Wprowadzenie zakazu handlu w niedziele może opóźnić się nawet o pół roku z powodu konieczności notyfikowania zmian Unii Europejskiej.

Polska będzie musiała notyfikować projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele Komisji Europejskiej – wynika z opinii prawnej przygotowanej 3 listopada br. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do której dotarł portal wiadomoscihandlowe.pl. Zdaniem portalu wprowadzenie zakazu opóźni się przez to o 3-6 miesięcy.

Projektowana ustawa przewiduje objęcie zakazem handlu w wyznaczonych dniach sprzedaży w sklepach i platformach internetowych. Biorąc pod uwagę, że handel elektroniczny stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego wydaje się, że zakaz tego rodzaju może zostać uznany za zasadę dotyczącą usług społeczeństwa informacyjnego – uważa MSZ cytowane przez wiadomoscihandlowe.pl. – W takim przypadku konieczna byłaby notyfikacja projektu zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 i 6 dyrektywy 2015/1535 – twierdzi ministerstwo Witolda Waszczykowskiego.

Resort zauważa także w swojej opinii, że projektodawca ustawy nie przedstawił analizy wpływu zakazu na obrót towarami, koniecznej dla oceny, czy wprowadzane przepisy dotyczą w ten sam sposób z prawnego i faktycznego punktu widzenia obrotu produktami krajowymi i produktami pochodzącymi z innych państw członkowskich. Wymóg przedstawienia takiej analizy wynika z ustalonej linii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Gdyby okazało się, że skutki zakazu handlu w niedzielę będą bardziej dotkliwe dla produktów zagranicznych, Polska będzie musiała wykazać, że regulacje te są uzasadnione i proporcjonalne do przyjętego celu.- wynika z opinii MSZ.

Z ekspertyzy MSZ wynika, że poza koniecznością notyfikacji i dokonania analizy skutków zakazu, wprowadzane regulacje nie kolidują z prawem Unii Europejskiej.

Wcześniej Biuro Analiz Sejmowych uznało, że notyfikacja ustawy nie jest konieczna. Jednak po pojawieniu się głosów o niezgodności projektu z prawem UE, o dodatkową opinię poprosiła MSZ szefowa sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, posłanka Beata Mazurek z PiS. Jak pisze portal wiadomoscihandlowe.pl, opinia prawna MSZ może okazać się prawdziwym “game-changerem” w kwestii wprowadzenia zakazu handlu w niedziele.

CZYTAJ TAKŻE: Lewicowy publicysta: „Nawet w laickim państwie trzeba być fair wobec Kościoła; popieram zakaz handlu w niedzielę”

Kresy.pl / wiadomoscihandlowe.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply