Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) wskazuje, że Unia Europejska w swojej polityce migracyjnej i azylowej w ramach współpracy z krajami spoza UE nie radzi sobie z migrantami – informuje Deutsche Welle.

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował w poniedziałek raport, z którego wynika, że polityka migracyjna Unii Europejskiej z państwami spoza UE w zakresie powrotu migrantów o nieregulowanym statusie jest nieefektywna. W latach 2015-2020 UE  nie osiągnęła zamierzonych celów w zawieraniu umów o readmisji, tzn. odsyłaniu migrantów do kraju pochodzenia lub tranzytu. Unia ma również problem, żeby wymóc na państwach spoza UE przestrzeganie zawartych już umów.

Spośród osób, które otrzymały nakaz opuszczenia terytorium UE jedynie 19 proc. wraca do swojego kraju. Połowę tych powrotów stanowią powroty dobrowolne, a połowę stanowią deportacje.

Wedle danych ETO, UE zawarła jedynie 18 prawnie wiążących umów o readmisji, np. z Serbią i Albanią. Wynegocjowano także  6 prawnie niewiążących porozumień w sprawie powrotu i rozpoczęła rozmowy z kilkoma innym państwami.

UE ma również problemy związane ze współpracą z państwami pochodzenia imigrantów. Wynika to z braku spójnych przepisów migracyjnych w UE oraz brak jednogłośności wszystkich państwa Unii ws. wspólnej polityki migracyjnej. Państwa trzecie w efekcie wolą zawierać umowy z pojedynczymi państwami.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Kolejnym elementem, który utrudnia współpracę UE z państwami zewnętrznymi jest readmisja. W umowach umieszczana jest  tzw. klauzula dotycząca obywateli państw trzecich, co oznacza, że odsyła się migrantów do państwa tranzytowego, znajdującego się w sąsiedztwie z UE. Kraje trzecie zwykle sprzeciwiają się tej klauzuli, głównie dlatego, że jest ona drażliwa politycznie i może się wiązać z naruszaniem praw człowieka, w tym prowokować tzw. push-backi, czyli nielegalne wypychanie migrantów poza granice Unii.

CZYTAJ TAKŻE: Francja i Grecja przeciw przyjmowaniu imigrantów z Afganistanu

Kresy.pl / dw.com

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz