Jak wynika z badań Centrum Lewady, odsetek obywateli rosyjskich, którzy uważają aborcję za niedopuszczalną, potroił się w ciągu ostatnich 20 lat z 12 proc. do 35 proc.

Badania Centrum wskazują, że wzrosła również znacząca liczba Rosjan, którzy potępiają cudzołóstwo i relacje homoseksualne. “Ogólnokrajowe badanie przeprowadzone pod koniec grudnia 2017 r. wykazało, że większość Rosjan (68 proc.) potępia pozamałżeńskie stosunki seksualne, a tylko 50 proc. potępiało je w 1998 r. Liczba ta obejmuje 77 proc. kobiet i 57 proc. mężczyzn. Dezaprobata wobec związków homoseksualnych wzrosła z 68 proc. do 83 proc. w tym samym okresie czasu, a różnica zdań w tym względzie między mężczyznami i kobietami wyniosła jedynie 1 proc. Odsetek tych, którzy odpowiedzieli, że aborcja jest nie do przyjęcia, nawet w przypadku rodzin o niskich dochodach, wzrósł z 12 do 35 proc. Kobiety miały tu bardziej stanowcy pogląd. 37 proc. z nich potępiło aborcję we wszystkich przypadkach, w porównaniu do 31 proc. mężczyzn” – informuje portal Orthochristian.

Eksperci Centrum Lewady twierdzą, że dane wskazują na ewidentny i ogólnokrajowy “konserwatywny trend” w Rosji. Portal informuje również, że ilość dokonanych aborcji spadła ośmiokrotnie w Rosji w ciągu ostatnich 25 lat, z około 5 milionów do 600 000 rocznie.

Widoczna zmiana w nastawieniu Rosjan do aborcji wynika, jak twierdzi Igor Beloborodow z Niezależnego Instytutu Rodziny i Demografii, z edukacyjnej działalności Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i polityki władz państwowych.

W listopadzie zebrano ponad milion podpisów pod petycją cąłkowicie zakazującą aborcji.

Podpisy zebrane przez rosyjskich działaczy pro-life zostały przekazane prezydentowi Władimirowi Putinowi.

Oto treść petycji przekazanej rosyjskiemu prezydentowi przez organizację „Za życie!”: „My, obywatele Federacji Rosyjskiej, żądamy powstrzymania w naszym kraju zalegalizowanej praktyki zabijania dzieci do momentu narodzin i żądamy wprowadzenia zmian w ustawodawstwie ukierunkowanych na: 1. Przyznanie dziecku poczętemu statusu istoty ludzkiej, której życie, zdrowie i dobrobyt powinny być prawnie chronione. 2. Zakazanie chirurgicznego i farmakologicznego przerywania ciąży. 3. Zakazanie środków antykoncepcyjnych o działaniu aborcyjnym. 4. Zakazanie technik wspomaganego rozwoju, których integralną cechą jest naruszenie godności człowieka i zabijanie dzieci, znajdujących się w początkowych etapach embrionalnego rozwoju.5. Zapewnienie z budżetu federalnego pomocy materialnej dla kobiet w ciąży i dla rodzin z dziećmi żyjących poniżej minimum socjalnego.”

Petycja otrzymała oficjalne poparcie prawosławnego patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla. Na początku listopada Cyryl stwierdził, że problem aborcji jest „najwyższym priorytetem” dla Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow również poparł inicjatywę działaczy pro-life. „Jestem kategorycznie przeciwko aborcji i jestem zwolennikiem jej zakazania. W absolutnie żadnym przypadku nie powinno się dokonywać aborcji” – powiedział Kadyrow. Działacze pro life żądają również państwowego wsparcia dla najbiedniejszych kobiet w ciąży oraz zakazu przeprowadzania metody in-vitro. W Rosji aborcja „na życzenie” jest legalna do 12 tygodnia ciąży, a w przypadku wskazań medycznych jest możliwa do przeprowadzenia przez cały okres trwania ciąży.

Kresy.pl / Orthochristian.com

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply