Polacy, szczególnie młodzi i z dużych miast, coraz częściej mają do czynienia z osobami homoseksualnymi i uważają, że homoseksualizm należy tolerować. Jednocześnie blisko 2/3 Polaków jest przeciw związkom partnerskim dla homoseksualistów, a ponad 90 proc. sprzeciwia się adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

W tym tygodniu CBOS podał wyniki swojego najnowszego badania dotyczącego postrzegania osób homoseksualnych i postulatów środowisk LGBT przez polskie społeczeństwo. Zaznaczono, że przeprowadzono je „w trakcie sporu o miejsce tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej w przestrzeni publicznej, szkołach i świadomości dzieci”, co dotyczy m.in. tzw. karty LGBT+ podpisanej przez prezydenta Warszawy. Zwrócono ogólnie uwagę, że „po powolnym wzroście aprobaty praw osób homoseksualnych nastąpiło wyhamowanie tego trendu”.

Kresowy Przegląd Tygodnia

Zgoda RODO: Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez FUNDACJA KOMPANIA KRESOWA, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03, 18-400 Łomża moich danych osobowych przesłanych w niniejszym formularzu w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili.

Według CBOS, istotny wpływ na opinie o prawach osób homoseksualnych ma bezpośrednia znajomość przynajmniej jednego geja lub lesbijki. 36 proc. ankietowanych Polaków deklaruje, że ma w swoim otoczeniu osobę o orientacji homoseksualnej. Zaznaczono, że odsetek ten od dziesięciu lat rośnie, co zdaniem CBOS „może świadczyć o społecznym oswajaniu homoseksualizmu i mieć związek ze skalą coming outów”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
 

Najczęściej znajomość z osobą homoseksualną deklarują badani z najmłodszych grup wiekowych, szczególnie w wieku 18-24 lata (55 proc.), a także 25-34 lata (49 proc.). Dotyczy to też wyraźnie określonych grup osób: mieszkańców największych miast, powyżej pół mln mieszkańców (64 proc. respondentów), osób z wyższym wykształceniem (56 proc.), kadry kierowniczej i specjalistów (57 proc.) oraz pracujących na własny rachunek (55 proc.).

Ponadto, osoby LGBT częściej znają badani o poglądach lewicowych (55 proc.) oraz ci, którzy w ogóle nie uczestniczą w praktykach religijnych (54 proc.).

Badanie CBOS pokazuje, że choć w stosunku do poprzedniego badania więcej osób deklaruje znajomość z gejami/lesbijkami, to opinie dotyczące postrzegania homoseksualizmu niewiele się zmieniły. Kontakt z osobami homoseksualnymi wpływa jednak na percepcję zjawiska LGBT – osoby takie częściej uważają to za normalne i opowiadają się za tolerancją lub aprobatą takich zachowań.

Przeczytaj: Szef polskiej dyplomacji nie widzi niczego „nadzwyczajnego” w poparciu amerykańskiej ambasady dla ruchu LGBT

Czytaj także: Poseł PO o LGBT: będziemy eksponować po wyborach, bo teraz nas ludzie przepędzą [+VIDEO]

24 proc. ankietowanych Polaków uważa homoseksualizm za rzecz nienormalną, której nie można tolerować (analogiczne wyniki uzyskano w 2017 roku). Ponad połowa respondentów (54 proc.) uważa, że homoseksualizm jest wprawdzie odstępstwem od normy, lecz należy go tolerować (54 proc.). Znaczna część pozostałych badanych uważa, że homoseksualizm jest czymś normalnym. Opinię taką podzielają głównie najmłodsi badani, w wieku 18-24 lata (21 proc.), osoby pracujące na własny rachunek (21 proc.), uczniowie i studenci (24 proc.), mieszkańcy bardzo dużych miast (25 proc.) a także gospodynie domowe (25 proc.). Przede wszystkim takie zdaniem mają osoby o poglądach lewicowych (31 proc.) i nieuczestniczące w praktykach religijnych (26 proc.).

Polacy są w większości wyraźnie przeciwni związkom partnerskim dla homoseksualistów. Na pytanie, czy osoby tej samej płci żyjące wspólnie w związku powinny mieć możliwość zawierania formalnych związków partnerskich, 60 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco, z czego 43 proc. „zdecydowanie nie”. Postulat ten popiera 35 proc. badanych, z czego 13 zdecydowanie. 29 proc. respondentów popiera tzw. małżeństwa homoseksualne, a 28 proc. uważa, że homoseksualiści mają prawo publicznie pokazywać swój sposób życia. Wzrosła przy tym z 62 proc. do 67 proc. dezaprobata dla publicznego manifestowania gejowskiego stylu życia. Niespełna 10 proc. przyzwoliłoby takim parom na adopcję dzieci, przy czym nawet osoby znające homoseksualistów są temu zdecydowanie przeciwne (74 proc.).

Przeczytaj: Ziemkiewicz wyrzucony z Interii po tekście przeciwko LGBT

Czytaj również: IKEA w Polsce zwolniła sprzedawcę za cytowanie Biblii przy argumentowaniu sprzeciwu wobec promowania LGBT

Badanie przeprowadzono w dniach 4–11 kwietnia na liczącej 1064 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Według badań Pew Research Center z 2017 roku, 48 proc. badanych Polaków uważało, że homoseksualizm jest moralnie naganny. Podobny odsetek sądził, że jest akceptowalny albo że nie jest kwestią moralności.

Gosc.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz