Służby graniczne trzech państw podały ilu próbom nielegalnego przekroczenia granicy od strony Białorusi zapobiegły.

Portal Naviny.by przytoczył informację polskiej Straży Granicznej, która podała, że 13 września nie dopuściła do nielegalnego przekroczenia granicy przez 249 migrantów. W trakcie działań na granicy funkcjonariusze zatrzymali 11 obywateli Iraku oraz jednego obywatela Kongo, pozostali nie zdążyli wkroczyć na terytorium Polski, zawróceni przez strażników. To liczba podobna do tej jaką odnotowano dzień wcześniej.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1883 PLN    (8.55%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Oprócz tego funkcjonariusze SG zatrzymali po polskiej stronie granicy trzech cudzoziemców – obywateli Gruzji, Syrii i Tadżykistanu, którzy próbowali pomagać w jej nielegalnym przekroczeniu. Zatrzymani pomocnicy przebywali na terytorium UE na podstawie zezwoleń na pobyt wydanych przez Polskę i Niemcy.

Słabszy jest nacisk nielegalnych migrantów na granicę Litwy. Funkcjonariusze jej Służby Ochrony Granicy zapobiegli przekroczeniu granicy przez 20 migrantów. Do prób nielegalnego przekroczenia litewskiej granicy doszło na całej jej długości z wyjątkiem odcinka przypadającego na rejon orański.

Podobną sytuację odnotowano na Łotwie. Jej służba graniczna zapobiegła nielegalnemu przekroczeniu granicy przez 19 migrantów.

naviny.online/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz