Na środowym spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej ustalono wstępnie „kierunki” wsparcia Ukrainy.

W środę w Sztokholmie spotkali się ministrowie obrony państw UE. Towarzyszył im sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, ale też przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell. I to właśnie ten drugi ogłosił wstępne porozumienie jakie zostało zawarte na szczeblu ministerialnym.

„Muszę poinformować, że, na podstawie naszej wymiany poglądów, można uznać, iż wyłania się ogólne porozumienie. Jednak nadal istnieją nierozwiązane kwestie. Wszystko to będzie wymagało szczegółowego omówienia. Wszyscy zgadzają się co do pilnej potrzeby pójścia naprzód. Wszyscy zgadzają się co do celu, jakim jest jak najszybsze udzielenie Ukrainie wszelkiego możliwego wsparcia” – słowa Borrella zacytowała agencja informacyjna Interfax.

Unijny dyplomata wezwał do tego, by „przyspieszyć terminy dostaw, zmniejszyć ich cenę, i zwiększyć objętość”.

Ujawnił on również, że na spotkaniu dyskutowano o „trzech kierunkach” wsparcia Ukrainy amunicją, które powinny być realizowane jednocześnie. Jego propozycja zakłada sfinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju zwrotu kosztów amunicji, która zostanie pilnie dostarczona do Kijowa z istniejących zapasów sił zbrojnych poszczególnych państw UE lub w ramach już złożonych zamówień. Zrefundowana ma być zostać w ten sposób zarówno amunicja standardu NATO jak amunicja wyprodukowana w ramach systemu zbrojeń dawnego Układu Warszawskiego.

W ramach drugiego „kierunku” Borrell zaproponował konsolidację nowych zamówień z państw członkowskich na amunicję dla uzupełnienia wyczerpanych rezerw i dalszej pomocy dla Ukrainy. Jego zdaniem pomoże to obniżyć ceny produktów przemysłu zbrojeniowego i skrócić czas dostaw. Na wsparcie tego projektu zaproponował przeznaczenie kolejnego miliarda euro za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju.

Po trzecie jednak eurokraci uważają za konieczne zwiększenie mocy wytwórczych przemysłu obronnego państw członkowskich, tak aby mógł on zaspokajać potrzeby nie tylko sił zbrojnych państw członkowskich, ale i Ukrainy.

Borrell oczekuje, że przy wsparciu szwedzkiej prezydencji, Bruksela będzie w stanie doprowadzić prace nad tym pakietem do końca wraz z krajami UE do 20 marca, kiedy to Rada UE z udziałem ministrów spraw zagranicznych i obrony podejmie oficjalną decyzję w tej sprawie.

Czytaj także: Niemcy zwiększą zdolność do produkcji amunicji na rzecz Ukrainy

interfax.ru/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz