Minionej doby nie odnotowano osób próbujących nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Ogółem w tym roku odnotowano niemal 26 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Wczoraj (21.12.2023 r.) po raz kolejny w ostatnim miesiącu nie odnotowano żadnych prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski.

W tym roku odnotowano 25,8 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. W tym miesiącu tych prób było 298.

Od początku tego roku funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 519 organizatorów i pomocników w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Jak informowaliśmy, Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się od szefa MSWiA uchylenia przepisów pozwalających Straży Granicznej na zawracanie nielegalnych imigrantów. Tymczasem w orzecznictwie ETPC tzw. “push back” wobec imigrantów jest legalny.

RPO uważa, że przepisy “uniemożliwiają w praktyce cudzoziemcom poszukującym ochrony międzynarodowej przekroczenie granicy RP, a osobom, które dokonały już tego wbrew przepisom prawa, odbiera szansę na skuteczne złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej”.

M. Wiącek argumentuje, że takie osoby mają do tego prawo na podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski, konstytucji, a także prawa międzynarodowego.

RPO przypomniał, że jest też drugi tryb zawracania cudzoziemców na białoruską stronę granicy. W takiej sytuacji komendant placówki Straży Granicznej w oparciu o przepis ustawy o cudzoziemcach sporządza protokół przekroczenia granicy oraz wydaje postanowienie o opuszczeniu polskiego terytorium.

Przypomnijmy, że Wielka Izba ETPC w lutym 2020 roku wydała wyrok w sprawie przeciwko Hiszpanii (skargi nr 8675/15 i 8697/15) związanej ze stosowaniem wobec nielegalnych imigrantów tzw. metody “push back”. Izba jednomyślnie stwierdziła wtedy brak naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wyrok ten jest istotny z krajowego punktu widzenia ze względu na zarzuty wobec polskich mundurowych związane ze stosowaniem tej samej metody podczas kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy.

W 2021 roku białoruskie władze sztucznie wywołały kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Od ponad dwóch lat niemal codziennie dochodzi do prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Nielegalni imigranci atakują też polskich mundurowych. W procederze biorą czynny udział białoruskie służby.

CZYTAJ TAKŻE: Codziennie z Ukrainy wyjeżdża 6 tys. mężczyzn w wieku poborowym 

Kresy.pl / strazgraniczna.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply