Ponad 40 proc. respondentów deklaruje efektywniejszą pracę w czasie izolacji.  Jedna czwarta pracowników, którzy z powodu pandemii pracują poza siedzibą firmy, mogłaby po niej nadal pracować zdalnie. Co drugi uczestnik badania stwierdził, że pracuje w czasie kwarantanny krócej – wynika z raportu Nationale-Nederlanden.

Badanie na zlecenie Nationale-Nederlanden przeprowadziła firma Smartscope. Niemal połowa z 1378 ankietowanych osób stwierdziła, że w wyniku pandemii koronawirusa zmuszona jest pracować poza siedzibą firmy. Jednie 14 proc. respondentów przyznało, że wcześniej już pracowali w ten sposób.

CZYTAJ TAKŻE: Rodzice krytycznie o zdalnym nauczaniu. „Dzieci cierpią” – komentuje socjolog

Jedna czwarta ankietowanych zadeklarowała, że mogłaby pracować w trybie zdalnym na stałe. Podobnej grupie praca zdalna się podoba, ale wolałaby ją wykonywać naprzemiennie z biurową. Jeden na dziesięciu badanych stwierdził, że nie podoba mu się zdalne wykonywanie obowiązków służbowych.

Czterech na dziesięciu respondentów przyznało, że trudno jest im pogodzić obowiązki zawodowe z wychowawczymi. Obecnie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem korzysta tylko 8 proc. pracowików, przy czym wśród kobiet z tej opcji korzysta 14 proc., natomiast wśród mężczyzn – 3 proc. Co ciekawe, wśród osób, które pracują tradycyjnie w biurze przeważają mężczyźni (44 proc. ankietowanych) natomiast kobiety stanowią tylko 31 proc.

Jako jedną z największych niedogodności w pracy zdalnej wskazany został fakt dzielenia swojego „zastępczego biura” z pozostałymi domownikami. Sześciu na dziesięciu uczestników badania stwierdziło jednak, że ma możliwość „odizolowania się od nich na czas zdalnych spotkań i konferencji”, a trzy czwarte zadeklarowało, że ma do swojej dyspozycji funkcjonalną przestrzeń do wygodnej pracy przy komputerze tj. siedzisko lub kanapę.

Większość ankietowanych stwierdziło, że jest w posiadaniu niezbędnych narzędzi pracy. 84 proc. respondentów potwierdziło, że ma do dyspozycji własny komputer, a 60 proc., że może pracować na służbowym sprzęcie. Niemal trzy czwarte badanych ma zainstalowane niezbędne oprogramowanie, a 81 proc. biorących udział w ankiecie pracuje z wykorzystaniem szybkiego i stałego łącza internetowego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Świat pracy w Polsce wciąż nie ma czego świętować

Co drugi uczestnik badania stwierdził, że pracuje w czasie kwarantanny krócej, dzięki czemu ma czas na odpoczynek i rozwój własnych zainteresowań. Trzy czwarte ankietowanych potwierdziło, że nowe technologie i praca zdalna pozwala im bardziej cieszyć się domem i rodziną.

„Epidemia koronawirusa doprowadziła do realizacji jednego z popularnych scenariuszy kreślonych przez badaczy zajmujących się przyszłością pracy” – twierdzi cytowana w raporcie dr Katarzyna Śledziewska z wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zdaniem konieczność zaadaptowania się do nowych warunków pokazała, że wielu z nas potrafi skutecznie wykonywać swoje zadania również poza siedzibą firmy i nie można wykluczyć, że obecna sytuacja przyczyni się do znacznego wzrostu liczby osób stale pracujących zdalnie.

Kresy.pl / rmf24.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz