System „Pająk” dla Wojska Polskiego – drugie podejście

Inspektorat Uzbrojenia powtórnie rozpoczął przetarg na system wspomagania dalekiego rozpoznania „Pająk”. Przewiduje on pozyskanie 6 zestawów do listopada 2022 roku.

W ubiegłym tygodniu Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o rozpoczęciu terminu składania ofert w postępowaniu na dostawę systemu „Pająk”. Chodzi o zautomatyzowany system zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji wiadomości rozpoznawczych otrzymanych od elementów dalekiego rozpoznania. Wojsko planuje pozyskać łącznie sześć tego rodzaju systemów.

W ogłoszeniu zaznaczono, że zamówienie ma na celu ochronę podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Oznacza to, że postępowanie będzie prowadzone z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania upływa 28 stycznia 2021 roku. Planowany termin realizacji dostaw do koniec listopada 2022 roku.

 

„Jeśli nie w czasie rzeczywistym, to maksymalnie w kilka minut – taka jest podstawowa idea działania zautomatyzowanego systemu do zbierania, gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych rozpoznawczych. Jak działa system? W dużym skrócie – niczym sieć komputerowa. Jej centrum stanowi pewnego rodzaju serwerownia, która korzystając z kilku rodzajów środków łączności, m.in. satelitarnej i radiowej, zbiera z określonego rejonu dane rozpoznawcze wysyłane np. przez drony zwiadowcze. Następnie informacje – po ich analizie i obróbce – przekazuje do wybranych stanowisk dowodzenia” – informował blisko trzy lata temu serwis „Polska Zbrojna”.

„Dziennik Zbrojny” zaznacza, że „jest to powtórka przetargu ogłoszonego w styczniu 2018 roku i unieważnionego w 2020 roku”. Portal przypomina, że w pierwszym postępowaniu określono szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia. Pierwszy system miał zostać dostarczony do końca czerwca 2020 roku, dwa kolejne rok później, a trzy ostatnie w 2022 roku. W nowym przetargu nie podano już tak szczegółowego harmonogramu, ograniczając się do ogólnego terminu wykonania zamówienia do dnia 24 listopada 2022 roku.

W mediach branżowych zwraca się też uwagę, że pierwsze postępowanie było ograniczone wyłącznie do polskich firm państwowych. Teraz mogą w nim brać udział podmioty, wobec których „Skarb Państwa posiada uprawnienia do decydowania w inny sposób o kierunkach działalności podmiotu, związanych z realizowanym zadaniem na podstawie odrębnych przepisów”. Może to oznaczać, że startować mogą nie tylko firmy państwowe.

Wiadomo również, że wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń użytkowników i instruktorów w jednostkach wojskowych, do których dostarczane będą systemy „Pająk”. Wymagana będzie też dwuletnia gwarancja.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Realizacja zadania „Pająk” została przewidziana w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035 w zakresie priorytetowego Programu Operacyjnego „Rozpoznanie patrolowe”. Fazę analityczno-koncepcyjną zrealizowano w latach 2014-2015, podczas której przeprowadzono również procedurę dialogu technicznego.

Program „Pająk” jest jednym z czterech elementów priorytetowego programu „Operacyjne rozpoznanie patrolowe”. W jego skład wchodzą również: pojazdy rozpoznawcze dla pododdziałów dalekiego rozpoznania „Żmija”, lekkie opancerzone transportery rozpoznawcze „Kleszcz”; bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze (MBPR) „Tarantula” oraz informatyczny system zbierania, analizy i dystrybucji informacji od wszystkich elementów ISTAR (rozpoznania patrolowego, dalekiego, elektronicznego, obrazowego i osobowego) „Sowa”.

iu.wp.mil.pl / dziennikzbrojny.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply