Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło pod koniec maja sondaż, z którego wynika, że większość Polaków pozytywnie odnosi się do stacjonowania wojsk NATO w Polsce. Jednocześnie większość obawia się, że działania państw NATO w Syrii doprowadzą do konfliktu z Rosją.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, 24 proc. badanych zdecydowanie poparło stacjonowanie w Polsce wojsk innych państw NATO. Umiarkowane poparcie dla obecności wojsk sojuszniczych na naszym terytorium wyraziło 43 proc. badanych. Jedynie 5 proc. respondentów wyraziło w tej kwestii zdecydowany sprzeciw. 17 proc. było temu przeciwnych w sposób umiarkowany. W porównaniu do badania na ten sam temat z lutego 2017 roku opinie Polaków nie uległy większym zmianom. Odsetek zwolenników obecności wojskowej NATO w Polsce wzrósł o 2 pkt. procentowe, natomiast odsetek przeciwników nie zmienił się. 11 proc. respondentów nie miało zdania na ten temat.

Według sondażu większość Polaków wierzy, że sojusznicy zaangażują się w obronę granic Polski w razie ewentualnej agresji. Opinię taką wyraziło w sumie 61. proc. badanych, z czego 11 proc. było pewnych wsparcia zaangażowania sojuszników a 50 proc. sądziło, że jest ono raczej pewne. Odmiennego zdania było 29 proc. ankietowanych, z czego tylko 4 proc. podzielało opinię, że zdecydowanie nie możemy liczyć na pomoc innych państw NATO. Nie miało zdania w tej kwestii 10 proc. badanych.

Sondaż wykazał także nieznaczny spadek poparcia Polaków dla członkostwa w NATO. Pozytywnie do udziału Polski w sojuszu odnosiło się 79 proc. ankietowanych (43 proc. zdecydowanie a 36 proc. „raczej”), co stanowiło spadek o 3 proc. w stosunku do poprzedniego badania. Tylko 3 proc. ankietowanych było przeciwnych polskiemu członkostwu w NATO (bez zmian w stosunku do 2017 roku). Obojętnie do tej kwestii podchodziło 14 proc. uczestników badania.

48 proc. respondentów jest obecnie zdania, że polskiej niepodległości nic nie grozi (o 1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu). Odmiennego zdania jest 40 proc. ankietowanych (mniej o 1 pkt. proc.).

W sondażu znalazło się także pytanie o obawy Polaków związane z działaniami państw NATO w Syrii. 59 proc. badanych (51 proc. raczej a 8 proc. zdecydowanie) wyraziło obawę, że działania te doprowadzą do konfliktu z Rosją. 24 proc. ankietowanych nie miało takich obaw (20 proc. raczej a 4 proc. zdecydowanie). 17 proc. uczestników sondażu nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 10-17 maja 2018 r. na reprezentatywnej próbie losowej 1121 dorosłych Polaków.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Na Ukrainie rośnie liczba zwolenników członkostwa w NATO

Kresy.pl / PAP
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz