Zdaniem 80 proc. Polaków, zupełne zamknięcie kościołów przed wiernymi w trakcie sprawowania Eucharystii byłoby jednym z niezbędnych sposobów zatrzymania epidemii koronawirusa – wynika z sondażu dla „Rzeczpospolitej”. Z kolei Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zastanawia się, „czy przedłużanie się zagrożenia epidemicznego i powstrzymywanie się od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. będzie mieć trwały wpływ na praktyki religijne po ustąpieniu zagrożenia”, a polska Cerkiew Prawosławna zaleca, żeby wszystkie nabożeństwa odprawiać zgodnie z harmonogramem.

Niedawno na łamach dziennika „Rzeczpospolita” opublikowano sondaż Market Side dotyczący postaw Polaków w czasie pandemii koronawirusa. Jedno z pytań dotyczyło obecności podczas Eucharystii. Z odpowiedzi wynikało, że ankietowani uwierzyli, jak pisze portal PCh24.pl, „że zupełne zamknięcie kościołów przed wiernymi w trakcie sprawowania Najświętszej Ofiary będzie jednym z niezbędnych sposobów zatrzymania epidemii”.

Jak podano, 80 proc. badanych opowiedziało się za całkowitym odwołaniem Mszy Świętych z udziałem wiernych w czasie trwania pandemii.

Czytaj także: Po Włoszech msze święte odwołane także na Słowacji

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

Ponadto, 97 proc. respondentów zadeklarowało, że często myje ręce, ponad 70 proc. zrezygnowało z powitań przez podanie dłoni, a ponad połowa Polaków używa płynów dezynfekujących. 62 proc. pozytywnie oceniało działania podjęte przez rząd, a tylko 16 proc. negatywnie. Jednocześnie, ¾ badanych powiedziało, że unika opuszczania domów, a 2/3 przyznało, że w związku z wirusem robi większe zakupy. Badanie zostało przeprowadzone 13 marca br.

We wtorek Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego udostępnił z kolei poprzez media społecznościowe roboczą diagnozę „Koronawirus a religijność”. Zaznaczono w niej, że instytucje kościelne dostosowały się do zaleceń państwowych i nakazały ograniczenie uczestnictwa we Mszach Świętych. Opublikowano też ogólną analizę dekretów polskich biskupów, według wskazywanego głównego sposobu ograniczenia liczby wiernych na niedzielnych Mszach Św. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Najwięcej (61 proc.) dotyczyło ogólnej dyspensy od niedzielnego obowiązku udziału w Eucharystii. 22 proc. biskupów zdecydowało o wpuszczaniu do świątyń góra 50 osób, a 12 proc. ograniczyło liczbę uczestników do osób zamawiających Mszę św. Jedynie 2 proc. zwiększyło liczbę odprawianych w niedzielę Mszy Św., a 2 proc. nie wskazało konkretnego rozwiązania.

Według ISKK, „istotne jest jednak to, jak katolicy w Polsce reagują na te kościelne zalecenia oraz jak poczucie zagrożenia wpływa na ich praktyki religijne, a przede wszystkim, co to mówi o polskiej religijności”. W analizie napisano, że „z pierwszego, potocznego oglądu zachowań katolików w pierwszą niedzielę w stanie zagrożenia epidemicznego wynika, że Polacy w znacznej mierze ograniczyli swoje niedzielne praktyki religijne”. Zaznaczono, że skala tego jest na razie nieznana, choć „medialne doniesienia oraz potoczny ogląd wskazują, że w sposób znaczny”. Jednocześnie zwrócono uwagę, że z dużym prawdopodobieństwem występują pod tym względem daleko idące różnice.

Zdaniem Instytutu, „głęboka zmiana praktyk religijnych”, wskazuje na swoistą „elastyczność” w ich realizowaniu. Jak napisano, ma się ona wiązać „z koniecznością dokonania hierarchizacji trosk oraz z wieloma aspektami dotyczącymi psychologicznych stron przeżywanej religijności”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

W opracowaniu pogłębionej analizy będzie, zdaniem ISKK, znalezienie odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy zagrożenie zdrowia lub życia w jakikolwiek sposób motywuje do praktyk religijnych, a po drugie, jaki stopień zagrożenia zwalnia, w opinii katolików, z obowiązku uczestniczenia w Mszy Świętej.

Jednocześnie zauważono, że powstrzymanie się od uczestnictwa w Mszy św. w kościele znajduje swoją alternatywę w śledzeniu transmisji Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Powołano się na pierwsze statystyki dotyczące oglądalności transmisji Mszy online, które wskazują, że „uczestnictwo we Mszy Św. przeniosło się faktycznie zgodnie z zaleceniami biskupów do domów”.

W tym kontekście, przytoczono wyniki badań Nielsen Polska, według których w minioną niedzielę transmisje Mszy Św. przyciągnęły nawet parę milionów Polaków. Największą popularnością cieszyła się transmisja Mszy św. w TVP1 o godz. 11:00 – za pośrednictwem telewizji  – uczestniczyło w niej ponad 2,265 mln. osób. Wcześniejszą Mszę Św. o godz. 7:00 na tym samym kanale obejrzało 1,438 mln. osób. Z kolei Eucharystię transmitowaną w Polsat News o godz. 9 obejrzało 731 tys. wiernych, a Mszę Św. w TVP Info o godz. 7 – 452 tys. osób. Ponadto, co najmniej 58 tys. osób uczestniczyło wirtualnie we Mszy św. transmitowanej z warszawskiego kościoła seminaryjnego przez archidiecezję warszawską i portal Stacja7. Ponadto, transmisję tej Eucharystii prowadziły na swoich stronach różne portale ogólnopolskie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

W opinii ISKK, na razie nie wiadomo jeszcze, jak długo ograniczenie publicznych praktyk religijnych będzie faktem. „Niezależnie od tego już teraz rodzi się pytanie o to, czy przedłużanie się zagrożenia epidemicznego i powstrzymywanie się od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. będzie mieć trwały wpływ na praktyki religijne po ustąpieniu zagrożenia” – czytamy w analizie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

W miniony piątek, Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego. Biskupów diecezjalnych poproszono o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki przypomniał w dokumencie o dyspensie wydawanej przed biskupów diecezjalny od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, poprosił „o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Arcybiskup poprosił też kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30, bez udziału wiernych, odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Arcybiskup zaapelował także, aby wierni w tym samym czasie odprawiali w swoich rodzinach różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Z kolei we wtorek 17 marca Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wydał komunikat w sprawie epidemii koronawirusa, w którym zalecono, żeby wszystkie nabożeństwa w cerkwiach „odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem”.

„Odnośnie św. Eucharystii, Św. Sobór Biskupów stwierdza jednoznacznie, że św. Eucharystia jest źródłem życia, zdrowia duszy i ciała, wobec której żadna choroba nie ma mocy. Boska Eucharystia – jest Boskim ogniem, który spala wszelkie zło” – czytamy w dokumencie. Został on już negatywnie oceniony przez część dziennikarzy i komentatorów.

Pch24.pl / gosc.pl / cerkiew.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz