W ramach specjalnego projektu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce wypracować „podstawy do zbudowania struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce” i je wdrożyć. Wartość projektu to ponad 770 tys. zł, blisko 579 tys. pochodzi ze środków UE. Teraz resort szuka ekspertów.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w sobotę nabór ekspertów do projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”. Jego wartość to 771 250 zł, z czego 75 proc. kosztów relacji, czyli blisko 579 tys. zł ma być pokryte ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, tj. ze środków UE. Całość potrwa do kwietnia 2020 roku, przy czym porozumienie finansowe podpisano w kwietniu ub. roku.

Projekt jest realizowany w ramach celu szczegółowego Integracja/Legalna migracja Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w takiej formule, w której przy realizacji działań dana instytucja ma monopol de jure albo de facto

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Według ministerstwa, „celem projektu jest stworzenie podstaw do zbudowania struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”. Wśród działań przewidziano m.in. zorganizowanie wizyt studyjnych w paru państwach „o podobnej strukturze organizacyjnej co Polska, które mają wieloletnie doświadczenie w integracji cudzoziemców, w celu pozyskania wiedzy nt. funkcjonowania struktur organizacji integracji cudzoziemców w innych krajach”. W oparciu o nie ma zostać opracowana ekspertyza i analiza dostępnych dokumentów ws. „optymalnego systemu, który mógłby obowiązywać w Polsce, wraz z wyceną planowanych do wprowadzenia rozwiązań”.

PRZECZYTAJ: Rząd PiS otwiera granice Polski przed masową imigracją

Ponadto, przewidziano przeprowadzenie analizy mającej określić zadania i kompetencje poszczególnych szczebli administracji wraz z wyceną kosztów. Mają też zostać przygotowane propozycje zmian w prawie, a także rekomendacji, wytycznych lub zaleceń pozwalających na wprowadzenie rozwiązań w życie. Ostatecznie, wypracowane zmiany i rekomendację mają zostać wdrożone.

Rząd szuka ekspertów

Dziś ministerstwo ogłosiło też nabór na ekspertów do projektu, „w obszarze integracji cudzoziemców”. OD kandydatów oczekuje się wykształcenia prawniczego i minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w obszarze ustaw, rozporządzeń Ministra, przygotowywaniem Oceny Skutków, a także „regulacji realizacją działań w obszarze integracji cudzoziemców (np. badania, analizy, praca, w organizacjach międzynarodowych lub administracji centralnej albo samorządowej, instytutach badawczych itp.)”. Wymagana jest też świetna znajomość ustawodawstwa, problematyki oraz praktyk związanych z integracją cudzoziemców w Polsce i w Unii Europejskiej, a także prowadzenie w przeszłości analiz aktów prawnych i ekspertyz odnośnie ustawodawstwa bądź publikacje na temat integracji cudzoziemców lub migracji.

Przeczytaj: PiS otwiera granicę jeszcze szerzej – ściągnie imigrantów z Filipin

Czytaj również: Winnicki: Rząd PiS oszukał Polaków otwierając granicę przed imigrantami [+VIDEO]

„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich w zakresie przygotowania propozycji zmian prawnych, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń pozwalających na wprowadzenie rozwiązań w życie, w tym także sposób monitoringu i ewaluacji działań przez poszczególne jednostki dotyczących systemu integracji w Polsce” – czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej MRPiPS.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

„W oparciu o wcześniej przygotowane analizy powinny zostać przygotowane propozycje zmian prawnych, jakie powinny zostać dokonane w celu wdrożenia w życie rozwiązań. Propozycja będzie polegała na zaproponowaniu konkretnych zapisów w ustawie o pomocy społecznej, a także w innych ustawach. Kolejnym elementem będzie przygotowanie projektów rozporządzeń ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w oparciu o zaproponowane zmiany ustawowe” – podaje ministerstwo.”W wyniku prac ekspertów zostanie wypracowany system sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji, wraz z niezbędnymi wskaźnikami potrzebnymi do mierzenia efektywności polityki integracyjnej”.

Zamawiający, czyli ministerstwo, chce wybrać dwóch Ekspertów, przeznaczając łącznie na ich wynagrodzenie 30 tys. zł brutto.

Jak PiS otwiera Polskę na masową imigrację

Jak informowaliśmy, rząd PiS przygotowuje nową politykę migracyjną na lata 2018-2025, która ma kosztować 2,9 mld złotych. Ma ona koncentrować się na ściąganiu do Polski imigrantów, w tym studentów i wysoko wykwalifikowanych pracowników i zachęcaniu ich do osiedlenia się w Polsce. Szykowane są też ułatwienia m.in. dla Ukraińców.

Przeczytaj: Cezary Mech wzywa do podniesienia płac Polakom zamiast ściągania imigrantów

Na nowe przepisy ułatwiające zatrudnianie imigrantów, przede wszystkim Ukraińców, bardzo liczą agencje zatrudnienia i część pracodawców. Według „Rz”, liczba osób z Ukrainy pracująca w Polsce wynosi szacunkowo od 0,9 do 2 mln ludzi. Przypomnijmy, że w połowie lipca wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Stanisław Szwed powiedział, że obecnie w Polsce pracuje około 1,5 mln obywateli państw trzecich.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Przeczytaj: „Migracja musi rosnąć i będzie rosnąć”. Rząd szykuje ułatwienia ws. zatrudniania Ukraińców

Ponadto, rząd PiS przygotowuje taką zmianę przepisów, którzy umożliwi imigrantom zarobkowym łatwiejsze i szybsze otrzymywanie zgody na stałe zamieszkanie w Polsce i ściąganie rodzin. Propozycje zmian przepisów dotyczą tych imigrantów, którzy mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczeń pracodawców, co sprowadza się do wystawienia przez pracodawcę jednego dokumentu i złożenia go w urzędzie pracy. Korzystają z tego obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, a przede wszystkim Ukrainy. Rząd PiS rozważa dodanie do tej listy obywateli Filipin i Wietnamu. Szykuje też „szybką ścieżkę” dla uzyskania przez imigrantów zarobkowych prawa pobytu stałego na terytorium Polski. Według pierwotnych informacji, pracujący w Polsce cudzoziemiec będzie mógł ubiegać się o takie prawo już po dwóch latach pracy w zawodach, których listę określi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do tej pory okres ten wynosił 4 lata. W uzasadnieniu projektu napisano, że „zmiany mają na celu wprowadzenie ułatwień dla osiedlania się w Polsce obywateli państw bliskich kulturowo, którzy posiadają kwalifikacje w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki”.

Co więcej, obecnie trwają konsultacje społeczne projektu nowelizowanej ustawy o rynku pracy, który dwukrotnie wydłuża okres pracy na podstawie uproszczonej procedury oświadczenia dla 6 wspomnianych państw – do 12 miesięcy w ciągu 1,5 roku. Według „Rzeczpospolitej”, projekt zakłada skrócenie o połowę, do 2,5 roku, okres przebywania i pracy w Polsce cudzoziemców z tych państw, którzy chcą uzyskać zezwolenie na pobyt stały.

mpips.gov.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. Avatar
    1000_szabel :

    Zdrajcy lub złodzieje. Albo chcą działać na szkodę narodu polskiego, sprowadzając nachodźców, by zamienić to państwo w totalną anarchię lub kalifat, albo robią wałek pod pretekstem tego projektu, po to by położyć łapę na państwowej i unijnej mamonie. I tu wracamy do tezy, która staje się konkluzją: zdrajcy lub złodzieje.

  2. Avatar
    zefir :

    Jeżeli”celem projektu jest stworzenie podstaw do zbudowania struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”,to po co te milionowe i miliardowe wydatki?Komu to ma służyć?Przecież nie ma co ponownie odkrywać Ameryki,na zachodzie i północy Europy już wypraktykowali „dobrodziejstwo” ze ściągania do siebie samych ciapatych lekarzy i inżynierów,okazało się ,żefachowców nożowników,gwałcicieli i podpalaczy wybitnych junijnych integratorów. Ktoś tu z siebie jaja robi!Co ciekawe,samorządowcy w Niemczech,przykładem Frankfurt n/Menem już dostrzegają,że ciapaci u nich to już większość i z niepolojem pytają: co to będzie?Polskie pisdzielcze debile takich dylematów nie dostrzegają,są bowiem niewolnikami krwiopijczych tzw „pracodawców”,którym Polska zwisa.Pisdzielstwo na wschodzie u ukraińskich banderów ratunek dostrzega,o polskich banderowskich bestialskich ofiarach zapomina i potomkom ukraińskich zbrodniarzy się przymila.Samo pisdzielcze skurwysyństwo!