W gminie Sjurte w ukraińskim obwodzie zakarpackim zamieszkanej przez Węgrów inauguracja nowej rady gminnej miała etniczny charakter.

Krótkie nagranie z uroczystości inauguracji nowej gminy zamieściła strona na Facebooku Zakarpattija Top. Jej administrator dopatrzył się na nagraniu “skandalu” bowiem “przewodniczący razem z radnymi odśpiewał węgierski hymn”. Wspominając o tym, że jeden z samorządowców ze Sjurte oskarżał ukraińskich obywateli o niechętny stosunek do mniejszości węgierskiej, administrator strony zapytał: “Czy to nie jest rozniecanie nienawiści międzyetnicznej?”. Oskarżył on także władze gminy o sfałszowanie niedawnych wyborów oraz przygotowywanie na Zakarpaciu “scenariusza krymskiego”.

Autentyczność nagrania potwierdził portal Censor.net.ua. Podaje on, że do zaprzysiężenia rady, która odśpiewała hymn Węgier doszło 21 listopada. W środkach masowego przekazu brak szerszej relacji na temat posiedzenia rady, w tym szerszego nakreślanie całej inauguracji, nie sposób więc stwierdzić, czy hymn Węgier odśpiewaną obok hymnu Ukrainy czy nie.

Sjurte (węg. Szurte) położona jest w zachodniej części obwodu zakarpackiego, 10 kilometrów od granicy Węgier i kilka kilometrów od granicy Słowacji. Jest w większości zamieszkana przez etnicznych Węgrów. Szefem gminnej administracji jest przedstawiciel tej mniejszości narodowej Arpad Puskar. Większość w radzie zdobyła Partia Węgrów Ukrainy (KMKSZ-UMP).

Oskarżenia wobec węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu o separatyzm pojawiają się często w debacie publicznej na Ukrainie. Tymczasem władze Węgier kontestują politykę władz Ukrainy wobec mniejszości narodowych. Ustawa o „zabezpieczeniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego” uchwalona przez Radę Najwyższą Ukrainy w kwietniu bieżącego roku utwierdza status języka ukraińskiego jako jedynego oficjalnego na Ukrainie.

Z kolei przyjęta w 2017 roku – ustawy o oświacie ogranicza do prawo nauki w językach mniejszości przysługuje tylko do klas od 1 do 4 a więc do nauczania początkowego. Uszczuplenie praw społeczności mniejszościowych spowodowało protesty i działania ich narodowych ojczyzn. Najbardziej zdecydowanie przeciw nowej ukraińskiej ustawie językowej występują właśnie Węgry. Budapeszt blokuje z tego powodu kontakty między NATO a Ukrainą na wysokim szczeblu politycznym, czyniąc warunkiem ich odblokowania zmianę kontrowersyjnej ustawy językowej i ustawy oświatowej.

Węgrzy stanowią 12,1 proc. mieszkańców obwodu zakarpackiego jednak w pasie wzdłuż granicy zamieszkują zwarcie pozostają w większości w poszczególnych gminach.

facebook.com/censor.net/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply