Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji chce badać możliwości repatriacji etnicznych Rosjan do narodowej macierzy.

Resort przygotował już projekt rozporządzenia powołującego instytut mający badać realia i przygotowywać mechanizmy oraz prowadzić repatriację etnicznych Rosjan mieszkających poza granicami Rosji z początku 2022 r. do ich narodowej macierzy.

“W projekcie dekretu proponuje się wprowadzenie zmian w państwowym programie pomocy w dobrowolnym przesiedlaniu się do Federacji Rosyjskiej rodaków mieszkających za granicą. W ramach programu państwowego planowane jest powołanie instytutu <<repatriacji>>.” – uzasadnienie projektu zacytowała w poniedziałek agencja informacyjna Interfax.

“Proponuje się zakwalifikować do repatriantów osoby, które wyraziły chęć powrotu do Rosji spośród: obywateli rosyjskich przebywających na stałe za granicą w dniu 24 lutego 2022 r.; byłych obywateli Rosji; osób urodzonych lub stale zamieszkujących na terytorium RSFSR [Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej], które były obywatelami byłego ZSRR; osób, które mają wstępnych w linii prostej, które urodziły się lub na stałe zamieszkiwały na terytorium RFSRR lub na terytorium należącym do Imperium Rosyjskiego lub ZSRR, w granicach państwowych Federacji Rosyjskiej i posiadały odpowiednie obywatelstwo.” – projekt zakreśla definicję osób jakie mogłyby skorzystać z repatriacji.

Repatrianci, jako osoby silnie związane kulturowo z Rosją, będą zwolnieni z obowiązku potwierdzania znajomości języka rosyjskiego jako warunku ubiegania się o udział w programie, a także otrzymają prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt stały bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, opisuje założenia projektu Interfax.

Z obowiązku potwierdzania znajomości języka rosyjskiego zwolnieni będą również rodacy „zamieszkujący na stałe na terytoriach obcych państw, które dopuszczają się nieprzyjaznych działań przeciwko Federacji Rosyjskiej, rosyjskim osobom prawnym i fizycznym, których wykaz ustala rząd Federacji Rosyjskiej”. Moskwa kwalifikuje jako takie wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Według MSW, biorąc pod uwagę zarysowującą się sytuację geopolityczną, w ramach państwowego programu przesiedlani będą rodacy posługujący się językiem rosyjskim i wychowani w tradycjach kultury rosyjskiej.

„Rozszerzenie wymogu potwierdzania znajomości języka rosyjskiego na tę kategorię osób spowoduje u nich nieufność wobec Federacji Rosyjskiej, a także pociągnie za sobą dodatkowe obciążenia dla pracowników rosyjskich instytucji zagranicznych, których liczba jest obecnie znacznie zmniejszona” – podkreśliło rosyjskie ministerstwo.

Czytaj także: Współtwórca Karty Polaka przyznaje, że obecnie może ona służyć depolonizacji Kresów, bo “repatriacja nie działa” i “zmieniła się koncepcja”

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Wprowadzenie instytucji „repatriacji” będzie wymagało dopracowania systemu informatycznego w kwestii migracyjnej wykorzystywanej w ramach programu państwowego i przy udzielaniu zezwoleń pobytowych jego użytkownikom, a także zmian w strukturze organów terytorialnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, które obecnie nie uczestniczą w realizacji programu państwowego – zapowiedział resort.

Rosjanie licznie zamieszkują dawne republiki radzieckie. Na samej Ukrainie, przed inwazją, ich liczbę szacowano na ponad 7 mln. Duża ich część mogła jednak opuścić ten kraj po rozpoczęciu zmasowanych działań zbrojnych w lutym 2022 r. W Kazachstanie to 3,5 mln, a na Białorusi 700 tys. W trzech państwach bałtyckich żyje około 900 tys. etnicznych Rosjan.

Czytaj także: W Kazachstanie zatrzymano oskarżonych o separatyzm

interfax.ru/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply