W wywiadzie dla agencji informacyjnej Interfax przewodniczący Komitetu Śledczego Rosji Aleksandr Bastrykin mówił o problemach jakie dla Rosji wynikają z masowej imigracji.

Bastrykin odpowiedział na pytanie dziennikarza, iż “Współczesne procesy migracyjne stały się jednym z kluczowych problemów w wielu krajach świata i są jednym z czynników wzrostu napięć społecznych, a także powstawania konfliktów na tle etnicznym i religijnym”. Szef Komitetu Śledczego obawia się możliwości przepływu członków organizacji terrorystycznych. “W tym zakresie polityka migracyjna w Federacji Rosyjskiej powinna być ukierunkowana nie tylko na pozyskiwanie zasobów siły roboczej, ale także na rozwiązywanie problemów związanych z zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli kraju.” – można przeczytać w wywiadzie opublikowanym we wtorek.

Bastrykin przyznał, że liczba przestępstw popełnianych w Rosji przez cudzoziemców rośnie – “W 2022 roku otrzymano 4729 zawiadomień o takich przestępstwach, po ich rozpatrzeniu śledczy Rosyjskiego Komitetu Śledczego wszczęli 4231 spraw karnych. To prawie trzy razy więcej niż w 2021 roku.

Za szczególnie “niepokojące” Bastrykin uznał dane statystyki dotyczącej ciężkich przestępstw popełnianych przez cudzoziemców – “W ubiegłym roku wszczęto 893 sprawy karne dotyczące takich przestępstw, jak zabójstwo i umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkujące śmiercią ofiary. To pięć razy więcej niż w 2021 roku. Znacząco wzrosła też liczba spraw karnych o przestępstwa przeciwko nietykalności seksualnej: w ubiegłym roku wszczęto ich 737, rok wcześniej 520. W 2022 r. do sądów wpłynęło ponad 2 tys. spraw” z tych paragrafów.

Szef Komitetu Śledczego mówił też o zbiorowych zakłóceniach porządku publicznego – “Z udziałem migrantów często dochodzi do masowych walk, które wywołują szeroki odzew. Większość z tych przestępstw popełniana jest przez gości z krajów WNP Azji Środkowej. Tylko w ubiegłym tygodniu w stolicy zatrzymano organizatora takich masowych bójek i pięciu uczestników.” Mówił także o przypadkach oporu imigrantów-przestępców wobec funkcjonariuszy policji. Martwił się sytuacją “starych i bezbronnych obywateli” mających być również

Uznał on również, że wśród części imigantów “szerzą się nastroje ekstremistyczne”.

Zapytane o przyczynę takie stanu rzeczy Bastrykin odpowiedział – “Przyczyną narastającej agresji migrantów jest brak przystosowania przyjezdnych do rosyjskiej mentalności, a także niewłaściwa organizacja warunków socjalnych i bytowych ich pobytu przez pracodawców”.

Przyznał on, że problemem zaczyna być dla Rosji nielegalna imigracja organizowana przez grupy przestępcze. “Biorąc pod uwagę specyfikę nielegalnej migracji, większość przestępstw z tej kategorii ma charakter korupcyjny. I tak w ubiegłym roku Komitet Śledczy ds. Przestępstw Korupcyjnych skierował do sądu sprawy przeciwko 35 urzędnikom, którzy służyli w jednostkach migracyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, z czego 32 osoby były zamieszane w przekupstwo” – ujawnił szef Komitetu Śledczego.

Jak dodał – “Ponadto istnieją sprawy karne dotyczące faktów fikcyjnej rejestracji cudzoziemca, faktów organizowania nielegalnej migracji, faktów fikcyjnej rejestracji cudzoziemca, faktów nielegalnego wydania paszportu.

Jak podsumował – “Łącznie w 2022 r. do Komitetu Śledczego wpłynęło 517 zawiadomień o przestępstwach z zakresu nielegalnej migracji, czyli o 50,7 proc. więcej niż w 2021 r. – 343. W wyniku ich rozpatrzenia wszczęto 208 spraw karnych. Do sądu skierowano 136 spraw karnych”.

Jak podawaliśmy na naszym portalu w Rosji dochodzi nie tylko do masowej imigracji z państw Azji Środkowej, ale też dość masowego nabywania przez nich rosyjskiego obywatelstwa.

interfax.ru/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply