Rosyjscy więźniowie będą mogli oficjalnie zaciągnąć się do armii

W izbie wyższej rosyjskiego parlamentu – Radzie Federacji przygotowano projekt ustawy umożliwiający więźniom redukcję bądź anulowanie kary po wstąpieniu do armii.

O projekcie ustawy poinformowała senator Olga Kowitidi. “Opracowałam wraz ze swoim kolegą Andriejem Kliszasem projekt ustawy o udziale skazanych wojskowych i cywilów, którzy popełnili przestępstwo o małej i umiarkowanej wadze w działaniach wojennych z perspektywą zwolnienia z kary” – napisała na swoim kanale na Telegramie senator, którą zacytowała agencja informacyjna Interfax.

Kliszas jest senatorem stojącym blisko Kremla i przygotowującym kluczowe dla rosyjskiego przywództwa akty prawne. Koordynował on chociażby proces przygotowania zmian rosyjskiej konstytucji w 2020 r. Wskazuje to na priorytetowy charakter nowego projektu ustawy, który zostanie prawdopodobnie szybko przyjęty.

Projekt dokumentu zakłada, że „jeżeli skazany wykazuje odwagę i heroizm w pełnieniu służby wojskowej, sumienny stosunek do wykonywania obowiązków służby wojskowej i tym samym udowodni swoją poprawę, to na wniosek dowództwa sąd może zwolnić go z odbywania kary lub pozostałej części kary, usunąć z rejestru karnego lub zastąpić pozostałą część kary łagodniejszą formą kary”.

Kowitidi zaznaczyła, że prawo nie będzie miało zastosowania wobec skazanych za przestępstwa takie jak wywołanie lub udział w masowych zamieszkach, naruszenie zasad organizowania wieców, publiczne działania mające na celu zdyskredytowanie Sił Zbrojnych FR, propagandę nazistowskich symboli, wezwania do sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej, rozpowszechnianie świadomie nieprawdziwych informacji o użyciu Sił Zbrojnych FR.

“Zaproponowaliśmy zmianę Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, uzupełniając go o art. 82 ust. 2, który przewiduje możliwość „zapewnienia w czasie wojny, w okresie mobilizacji, stanu wojennego lub konfliktu zbrojnego pewnym kategoriom skazanych odroczenia wykonania kary w związku z skierowaniem ich do udziału w działaniach wojennych” – napisał Kowitidi.

Zwolnienie z kary tej kategorii skazanych, którzy brali udział w działaniach wojennych, następować ma na podstawie orzeczenia sądu na podstawie wniosku dowództwa wojskowego i wniosku prokuratora.

Według Kowitidi inicjatywa zlikwiduje lukę w obecnym ustawodawstwie, w którym brakuje mechanizmów prawnych umożliwiających skazanym chcącym wziąć udział w działaniach wojennych wstąpienie w szeregi rosyjskich sił zbrojnych. W praktyce jest to prawdopodobnie prawne ujęcie stanu faktycznego, bowiem według informacji medialnych już od miesięcy więźniowie mogą opuścić cele ruszając na wojnę na Ukrainie, choć w szeregach nie tyle siły zbrojnych co firmy najemniczej, tak zwanej grupy Wagnera.

interfax.ru/kresy.pl

 

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

  1. r2d2
    r2d2 :

    Ludowa Rosyjska Armia Kryminalistów? To wygląda jak w 1939.09.17 gdy ruskie bandy zbrojne zaatakowały Polskę. Następnie ci sami barbarzyńcy zaatakowali Finów a wszystko w kooperacji z Hitlerem.