Rada Ministrów Białorusi przygotowała już program działań mających prowadzić do głębszej integracji z Rosją. Został on przekazny do rozpatrzenia prezydentowi Łukaszence.

„Projekt programu w sprawie intergacji z Rosją przekazany do akceptacji prezydentowi Białorusi” – powiedziała rzeczniczka premiera Białorusi, Aleksandra Isajewa. Białoruska Rada Ministrów pracowała nad wypracowaniem stanowiska w tej sprawie od grudnia zeszłego roku, bo właśnie wtedy postanowiono o utworzeniu wspólnej międzyrządowej, białorusko-rosyjskiej komisji, która wymieniała wnioski w sprawie pogłębiania związków dwóch krajów, które już w tej chwili należą do Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. W praktyce jednak przez niemal 20 lat swojego funkcjonowania struktura ta nie nabrała bardziej rozbudowanej formy prawno-instytucjonalnej i treści politycznej.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Porozumienie między Aleksandrem Łukaszenką i Władimirem Putinem zakłada, że nowe propozycje w sprawie funkcjonowania Państwa Związkowego zostaną wypracowane jeszcze przed 20 rocznicą podpisania umowy powołującej je do życia, która przypada na 8 grudnia bieżącego roku.

Od końca zeszłego roku władze Rosji naciskają na Mińsk by pogłębić integrację dwóch państw, od czego uzależniają udzielenie Białorusi ekonomicznego wsparcia w postaci preferencyjnych cen sprzedawanego temu krajowi rosyjskiej ropy i gazu. I choć w czerwcu roku bieżącego rosyjski minister gospodarki twierdził, że rządy dwóch państw osiągnęły już porozumienie niemal we wszystkich zagadnieniach związnych z pogłębianiem wzajemnych związków, to jednak po spotkaniu premierów Rosji i Białorusi w tymże miesiącu okazało się, że na szczeblu między rządowym porozumienia nie ma. Kwestie przyszłych relacji Mińska i Moskwy będą więc musiały być rozstrzygnięte, tak jak to było dotychczas, na najwyższym, prezydenckim szczeblu.

Czytaj także: Białoruś nie chce rakiet średniego zasięgu ale chce sojuszu z Rosją

the-village.me/kresy.pl

 

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz