15 marca 2022 roku na Białorusi zaczęły obowiązywać gruntowne zmiany w konstytucji.

Białoruski portal Zerkało odnotował, że od wtorku na Białorusi obowiązuje nowe brzmienie konstytucji. Portal podsumował główne zmiany ustrojowe, jakie wprowadza nowa ustawa zasadnicza.

Białoruś zapisała w konstytucji zobowiązanie do rozwoju energetyki jądrowej “w celach pokojowych”. Wcześniej ustawa zasadnicza stwierdzała, że ​​kraj „za cel stawia sobie uczynienie swojego terytorium strefą wolną od broni jądrowej, a państwo – neutralnym”. Zapisy te wykreślono.

Jak już podawaliśmy, w myśl nowych przepisów znaczną część uprawnień parlamentu i prezydenta Białorusi przejmie Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy (WNS) składający się z 1200 członków. W szczególności prezydent traci prawo do wydawania tymczasowych dekretów z mocą ustawy. Przepisy w sprawie WNS wejdą w życie z opóźnieniem. Władze dały sobie rok na przyjęcie przepisów określających tryb wyłaniania i pracy tego organu. W sumie trzeba będzie dokonać zmian i uzupełnień w ponad 100 ustawach, co zajmie około dwóch lat – pisze Zerkalo.io.

Z opóźnieniem wejdzie w życie także przepis ograniczający liczbę kadencji prezydenckich do dwóch. Ma on zacząć obowiązywać dopiero po następnych wyborach prezydenckich.

Obecne przepisy zezwalają Aleksandrowi Łukaszence na piastowanie jednocześnie stanowisk prezydenta i przewodniczącego WNS.

Dla byłych prezydentów, gdy tacy pojawiają się na Białorusi, nowa konstytucja gwarantuje immunitet w związku z „działaniami popełnionymi w związku z wykonywaniem władzy prezydenckiej”.

W myśl konstytucji wiodącą ideologią na Białorusi będzie “ideologia państwa białoruskiego”. Zerkalo.io zauważa, że białoruskie prawo nie definiuje tej ideologii.

Konstytucja definiuje obecnie małżeństwo jako związek związek kobiety i mężczyzny.

Kandydat na prezydenta Białorusi będzie musiał mieć ukończone 40 lat i co najmniej 20 lat przed kampanią wyborczą mieszkać na stałe w kraju, co eliminuje z udziału w wyborach wszystkich, którzy opuścili Białoruś w czasie kryzysu politycznego w latach 2020-2021.

Nowe przepisy stanowią także, że Białoruś “wyklucza wojenną agresję ze swojego terytorium wobec innych państw”, co stoi w sprzeczności z obecnym udostępnianiem przez to państwo swojego terytorium do prowadzenia przez Rosję agresji wobec Ukrainy.

Formalnie nowe brzmienie konstytucji zostało zatwierdzone w referendum, które odbyło się 27 lutego br. Centralna Komisja Wyborcza Białorusi twierdzi, że za przyjęciem poprawek i uzupełnień do konstytucji Republiki Białorusi zagłosowało 65,16 proc. uczestników referendum.

Kresy.pl / zerkalo.io

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply