Rada Polityki pieniężnej podwyższyła stopy procentowe po raz czwarty w ciągu czterech miesięcy.

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła we wtorek stopy procentowe. To czwarta podwyżka w ciągu czterech ostatnich miesięcy. Podwyżka ma na celu walkę z rosnącą inflację.

Główna stopa oprocentowania została podniesiona o 50 punktów bazowych i wynosi obecnie 2,25 proc. To najwięcej od października 2014 roku.

W górę o 0,5 proc. poszły również pozostałe stopy i obecnie wynoszą: lombardowa 2,75 proc., depozytowa 1,75 proc., redyskontowa weksli 2,30 proc. i dyskontowa weksli 2,35 proc.

W swoim komunikacie RPP stwierdziła, że pomimo kolejnej fali pandemii w Polsce trwa ożywienie gospodarcze i poprawia się sytuacja na rynku pracy. Zdaniem RPP przyczynami wzrostu inflacji w drugiej połowie ubiegłego roku były wzrosty cen światowych surowców i towarów, których podaż jest ograniczana przez zaburzenia wywołane pandemią, rekordowy wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla a także podwyżki opłat za prąd i wywóz śmieci. W kierunku wzrostu inflacji oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych – twierdzi RPP, która wśród przyczyn inflacji nie wymienia wzrostu podaży pieniądza.

Rada oczekuje utrzymywania się inflacji na podwyższonym poziomie w 2022 roku, za to w dłuższej perspektywie ma nastąpić jej obniżenie. Ma się to stać w wyniku wygaśnięcia części „globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen”, a także podwyżek stóp procentowych. Nie wykluczono jednak, że w wyniku oddziaływania bodźców proinflacyjnych ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP utrzyma się. Tym właśnie uzasadniono dzisiejszą podwyżkę stóp procentowych.

Przypomnijmy, że w październiku ub. roku Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od 9 lat podniosła stopy procentowe.

Kresy.pl / money.pl / nbp.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz