Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopę referencyjną do 0,5 proc. Do góry poszły także stopy lombardowa, redyskontowa i dyskontowa. To pierwsza podwyżka stóp procentowych w Polsce od 2012 roku.

Narodowy Bank Polski podał w środę w komunikacie, że na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej z 0,1 proc. do poziomu 0,5 proc. w skali rocznej.

Jednocześnie podniesiono stopę lombardową z 0,5 do 1,0 proc., stopę redyskontową weksli z 0,11 proc. do 0,51 proc., a stopę dyskontową weksli z 0,12 proc. do 0,52 proc. w skali roku. Bez zmian, na poziomie 0,00 proc. pozostawiono stopę depozytową.

Po raz ostatni stopy procentowe podnoszono w Polsce w 2012 roku. Od tego czasu stopy procentowe sukcesywnie obniżano.

Uzasadniając podwyższenie stóp RPP wskazała na istotny wzrost inflacji w ostatnich miesiącach – we wrześniu br. wyniosła ona 5,8 proc. w ujęciu rok do roku. Zdaniem RPP odpowiadają za to w głównej mierze czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej – wyższe ceny surowców energetycznych, podwyżki cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci a także globalne zaburzenia w łańcuchu dostaw. “Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost dochodów gospodarstw domowych” – uważa RPP.

Według RPP wzrost cen surowców w dalszym ciągu będzie tworzył presję inflacyjną, natomiast oddziaływanie czynników podażowych powinno wygasnąć w przyszłym roku.

“W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano” – czytamy w komunikacie.

CZYTAJ TAKŻE: W grudniu i styczniu inflacja może osiągnąć pułap 6-7 proc.

Kresy.pl / nbp.pl / pap.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply