Konferencja głównych mocarstw zachodnich i Japonii podkreśliła zagrożenie jakie według nich stanowi Rosja i zadeklarowała utrzymywanie sankcji wobec Moskwy.

Polityka Rosji została we wtorek określona jako “poważne zagrożenie dla systemu międzynarodowego”, szczególnie jej wojna przeciwko Ukrainie, która została przez państwa G7 potępiona “w najsilniejszym możliwym stopniu”. Jak stwierdzono “Rosja musi wycofać swoje siły i sprzęt z Ukrainy natychmiast i bezwarunkowo”. Państwa grupy zadeklarowały w związku z tym “wspieranie Ukrainy tak długo aż osiągnie ona trwałe bezpieczeństwo”.

W oświadczeniu końcowym podkreślono wsparcie dla stanowiska prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i jego koncepcji “kompletnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju”. Państwa G7 zadeklarowały “instytucjonalne wsparcie” dla jego państwa.

Szefowie dyplomacji odnieśli się również do rosyjskich aluzji do broni nuklearnej, w tym jej rozmieszczenia na Białorusi, co uznali za “nieakceptowalne”. Zażądali też wycfoania sił rosyjskich z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Jakiekolwiek rozwiązanie konfliktu powinno według G7 obejmować wypłatę przez Rosję odszkodowania za szkody wojenne oraz postawienie określonych Rosjan przez Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

W oświadczeniu znalazło się także oskarżenie Rosji  o “wystkorzystywanie jako broni surowców żywnościowych i energetycznych”.

Państwa G7 odniosły się jednak także do regionu Indo-Pacyfiku i Chin. “Ponownie podkreślamy znaczenie wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku, który jest inkluzywny, zamożny, bezpieczny, oparty na rządach prawa i chroniący wspólne zasady, w tym suwerenność, integralność terytorialną i pokojowe rozwiązywania sporów, podstawowych wolności i praw człowieka” – napisano w oświadczeniu końcowym.

Państwa zachodnie zadeklarowały nasilenie współprawcy ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Znaczny fragment oświadczenia poświęcono samym Chinom. “Uznajemy potrzebę współpracy z Chinami w zakresie globalnych wyzwań i obszarów leżących we wspólnym interesie, w tym dotyczących zmiany klimatu, różnorodności biologicznej, światowego bezpieczeństwa zdrowotnego i równości płci. Ponawiamy nasze wezwanie do Chin, aby zachowywały się jak odpowiedzialny członek społeczności międzynarodowej wspólnota” – napisali szefowie dyplomacji.

Podkreślając wagę ekonomicznej kooperacji w oświadczeniu ostrzeżono przez praktykami “nierynkowymi”, “nielegalnym tranferem technologi” i “cyberkradzieżą”. “Przypominamy Chinom o potrzebie przestrzegania celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz powstrzymania się od gróźb, przymusu, zastraszania lub użycia siły” – zadeklarowali dyplomaci G7 –Pozostajemy poważnie zaniepokojeni sytuacją na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim jednostronnym próbom zmienić status quo siłą lub przymusem. Ekspansywna gospodarka morska Chin nie ma podstaw prawnych dla roszczeń na Morzu Południowochińskim i sprzeciwiamy się militaryzacji Chin w regionie”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Podkreślono “znaczenie pokoju i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej jako nieodzownego elementu bezpieczeństwa i dobrobytu społeczności międzynarodowej”. G7 poparła “znaczący udział Tajwanu w czterech organizacjach międzynarodowych, w tym w Światowej Organizacji Zdrowia i spotkaniach technicznych WHO”.

Wyrażono “nasze zaniepokojenie w związku ze zgłoszonymi naruszeniami i nadużyciami praw człowieka, w tym w Xinjiangu i Tybetu” i “ciągłą erozją praw Hongkongu do autonomii“.

G7 skrytykowała także politykę Korei Północnej, Mjanmy, Iranu oraz talibów w Afganistanie.

mofa.gov.jp/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply