Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy współdziałając z Państwową Inspekcją Pracy zatrzymali 5 obywateli Gruzji, którzy przebywali w Polsce nielegalnie.

W piątek funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrole legalności pobytu cudzoziemców na terenie jednej z bydgoskich elektrociepłowni. “Na miejscu wspólnie z pracownikami PIP ujawnili, a następnie zatrzymali pięciu obywateli Gruzji, którzy złamali przepisy pobytowe w naszym kraju. Wszyscy mężczyźni w wieku od 24 do 51 lat legitymowali się swoimi oryginalnymi paszportami i jak stwierdzili przyjechali do Polski w celu podjęcia pracy” – czytamy.

“Trzech z zatrzymanych Gruzinów pracowało w elektrociepłowni, tyle że ich dopuszczalny okres pobytu, do którego byli uprawnieni bez konieczności posiadania wiz wygasł – cudzoziemcy nie dopilnowali uregulowania go poprzez złożenie stosownych wniosków do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zgodę na pobyt czasowy” – podaje SG.

Przeczytaj: Straż Graniczna deportowała 30 Gruzinów. 11 z nich stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

Jak czytamy, pozostali trzej Gruzini naruszyli cel i warunki pobytu w Polsce. “Mimo, że posiadali wizy uprawniające do podjęcia zatrudnienia w naszym kraju, to po przekroczeniu granicy nie stawili się u wskazanego pracodawcy. W chwili kontroli mężczyźni nie pracowali, nie mieli również wystarczających środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podróży powrotnej” – wskazuje Straż Graniczna.

Wobec całej piątki wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu z orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu do naszego kraju i pozostałych państw strefy Schengen przez 6 miesięcy lub jednego roku.

Zobacz także: Chaos informacyjny. Sprzeczne dane dotyczące liczby imigrantów w Polsce

nadwislanski.strazgraniczna.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply