Obrady polsko-litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego – pierwsze po prawie 10 latach

Po blisko 10 latach przerwy w Warszawie odbyła się sesja polsko-litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Strona polska m.in. wyraziła nadzieję, że Sejm RL wypracuje kompleksowe rozwiązania ws. polskiej oświaty na Litwie, obecności języka polskiego w przestrzeni publicznej, zwrotu ziemi czy ustawy o mniejszościach narodowych.

We wtorek zakończyły się pierwsze obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu RL, pierwsze po prawie 10 latach przerwy. Delegacjom przewodniczyli: wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek oraz wiceprzewodniczący Sejmu RL Arvydas Nekrošius. Ponadto, w skład litewskiej delegacji weszło dziewięciu posłów, w tym Jarosław Narkiewicz z AWPL-ZChR.

Parlamentarzyści z Polski i Litwy rozmawiali o relacjach dwustronnych, bezpieczeństwie regionalnym, współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, kulturalnej, naukowej oraz o sytuacji Polaków na Litwie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
 

– Są chwile, gdy pamięć o wydarzeniach, które nas połączyły i ukształtowały powoduje, że znowu chcemy być razem – podkreśliła na otwarciu XX sesji polsko-litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego wicemarszałek Mazurek. Zwróciła uwagę na bogatą, wspólną historię Polski i Litwy, przypominając też o 25. rocznicy podpisania polsko-litewskiego Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między oboma krajami. Powiedziała, że Polskę i Litwę łączy rozległa i dogłębna sieć sojuszy oraz, że są one aktywnymi uczestnikami współpracy regionalnej.

Mazurek wyraziła nadzieję, że litewski Sejm wypracuje kompleksowe rozwiązania ws. polskiej oświaty na Litwie, obecności języka polskiego w przestrzeni publicznej, zwrotu ziemi czy ustawy o mniejszościach narodowych. Zaznaczyła, że wówczas „będziemy mogli ogłosić naszą wspólną przestrzeń, jako wolną od wszelkich kwestii spornych”.

– Myślę, że naszym wspólnym sukcesem jest to, że dzisiaj to Zgromadzenie Parlamentarne się odbywa po 10 latach bierności. Idźmy naprzód. Myślę, że podnieśliśmy dzisiaj wiele trudnych tematów. Plusem i sukcesem jest to, że mamy odwagę mówić o rzeczach, które nas łączą i tych, które są trudne, a powinniśmy się nimi zająć. Tematów, których nie podjęliśmy też pewnie wiele byśmy znaleźli, ale agendę dzisiejszego spotkania ustaliliśmy wspólnie: strona polska i strona litewska – zaznaczyła Beata Mazurek.

Z kolei przewodniczący litewskiej delegacji Arvydas Nekrošius wyraził zadowolenie, iż Litwa i Polska w najważniejszych momentach są razem i nazwał Polskę najbliższym partnerem strategicznym Litwy. Chwalił też polsko-litewski dialog oraz współpracę.

Nekrošius podkreślił, że Litwa chce jeszcze ściślejszego dialogu z Polską, „opartego na szacunku i racjonalnych argumentach”. Dodał też, że jego kraj jest wdzięczny Polsce za pomoc przy wzmacnianiu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Przeczytaj: Ile jest polskich szkół na Litwie

Czytaj także: Premier Litwy domaga się budowy centrum litewskiego w Suwałkach

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Podczas polsko-litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego podpisano deklarację podsumowującą dokonania w stosunkach dwustronnych i nakreślającą kierunki dalszych działań. W dokumencie podkreślono wyjątkowe znaczenie „harmonijnej współpracy” obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa „w obliczu współdzielonych wyzwań i zagrożeń”. Wyrażono zadowolenie ze współpracy Polski i Litwy na rzecz realizacji wspólnych projektów energetycznych, które zwiększają poziom integracji naszego regionu i wskazano też na korzyści płynące z realizacji wspólnych inwestycji, takich jak Via Carpatia czy Via Baltica.

Obie strony podkreśliły też wspólna wolę polityczna pełnej realizacji Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską i Litwą – w szczególności zapisów dotyczących praw mniejszości narodowych. Zapewniono też o woli respektowania przez oba kraje praw mniejszości do pielęgnowania ich kultury, oświaty oraz języka.

W deklaracji posłowie z Polski i Litwy wskazali również na role obu krajów we wspieraniu reform demokratycznych w krajach partnerskich na Wschodzie. Zwrócono też uwagę na „zbieżne percepcje Polski i Litwy w zakresie wyzwań oraz zagrożeń związanych z konfrontacyjna polityka” Rosji wobec Zachodu oraz Ukrainy i Gruzji. W dokumencie wyrażono także solidarność z Ukraina w obliczu agresji ze strony Rosji, a Moskwę wezwano do natychmiastowego uwolnienia ukraińskich marynarzy oraz zakończenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Celem Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej jest m.in. wspieranie rozwoju współpracy dwustronnej oraz umacnianie interesów Litwy i Polski w ramach struktur europejskich i NATO poprzez rozpatrywanie spraw interesujących oba kraje i przyjmowanie wspólnych stanowisk.

Delegacje do Zgromadzenia liczą po 20 parlamentarzystów z każdej strony i reprezentują proporcjonalnie wszystkie kluby. Parlamentarzyści z Polski i Litwy spotykają się dwa razy w roku na sesjach plenarnych, na zmianę w obu państwach. Uczestniczą także m.in. w obradach komisji stałych i w seminariach.

Sejm.gov.pl / L24.lt / RIRM / zw.lt / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. JanK
    JanK :

    Ładne flagi, tylko dlaczego po polskiej stronie brakuje białej? Podobno przyczyną 10-cio letniego zawieszenia obrad było nieprzestrzeganie praw mniejszości polskiej na Litwie i brak w tej sprawie jakichkolwiek działań władz Litwy. Kolejny sukces dyplomatyczny Litwinów i klęska Polaków. Przegrywają ze wszystkimi, nawet z takimi kurduplami.