Nie jest kolorowo – dlatego pomagają [+FOTO]

Już po raz drugi pomorskie Stowarzyszenie Traugutt.org przeprowadziło akcję „Nie jest kolorowo”. Działacze Stowarzyszenie zebrali ponad 3 tony przyborów szkolnych, które zawieźli polskim szkołom na Wileńszczyźnie.

Druga edycja akcji Stowarzyszenia Traugutt.org pod nazwą „Nie jest kolorowo” odbyła się w województwie pomorskim w 2016 roku pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha oraz Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Do zbiórki Stowarzyszenie Traugutt.org zaprosiło wszystkie szkoły podstawowe na Pomorzu. Na apel odpowiedziało blisko 70 placówek edukacyjnych w całym województwie. W maju tego roku przybory szkolne były zbierane przez uczniów i nauczycieli w pomorskich szkołach i przedszkolach, inicjatywę wsparły także firmy oraz osoby prywatne. Zbiórkę objęły patronatem medialnym Radio Gdańsk oraz Dziennik Bałtycki.Długofalowym rezultatem akcji ma być także intensyfikacja kontaktów między placówkami w Polsce i na Litwie oraz przybliżenie problematyki Polaków mieszkających na Kresach uczniom pomorskich szkół. Po owocnej zbiórce, w której udało się zebrać ponad 3 tony przyborów szkolnych, zostały one przewiezione do Pruszcza Gdańskiego. Wśród materiałów znalazły się m.in. akcesoria biurowe i piśmiennicze, zeszyty, bloki rysunkowe, teczki, farby, kredki, piórniki, tornistry, kolorowanki, gry planszowe, puzzle oraz klocki lego. W lipcu wolontariusze Stowarzyszenia Traugutt.org sortowali i pakowali zebrane dary do specjalnie przygotowanych kartonów.

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w dniach 23 – 26 sierpnia 2016 roku, odbył się wyjazd wolontariuszy ze Stowarzyszenia Traugutt.org na Litwę do rejonu wileńskiego, gdzie osobiście spotkali się z dyrektorami i pracownikami 53 placówek przedszkolnych i szkolnych, w których dzieci uczą się w języku polskim. Przybory szkolne zostały dostarczone do każdej szkoły i przedszkola z językiem polskim w rejonie wileńskim, a także do jedynej polskiej placówki w rejonie szyrwinckim. Rozmowy z nauczycielami polskich szkół przybliżyły działaczom społecznym z Pomorza problemy społeczności najmłodszych rodaków na Wileńszczyźnie. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi mogli – jak realcjonują – lepiej poznać specyfikę każdej z placówek, osobiście zobaczyć w jakich warunkach rozpoczną pracę i naukę w nowym roku szkolnym oraz szczegółowo wypytać o dotychczasową współpracę z polskimi szkołami, a także o możliwość rozwoju akcji o organizację kolejnych wspólnych inicjatyw.

Zaangażowanie uczniów i ich rodziców z pomorskich szkół oraz pozytywny odbiór akcji przez darczyńców pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne edycje zbiórki „Nie jest kolorowo”. Już po powrocie do Pruszcza Gdańskiego, na świeżo po wizycie na Wileńszczyźnie, myślimy o przyszłorocznej zbiórce. – piszą przedstawiciele Stowarzyszenia.

W przypadku akcji „Nie jest kolorowo” nie tylko pomoc materialna jest ważna – zebrane przybory z pewnością pomogą naszym młodym, najbardziej potrzebującym rodakom na Litwie i odciążą budżety domowe ich rodziców. Równie ważnym celem naszej akcji jest ułatwienie nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy placówkami z Pomorza i Wileńszczyzny – wśród wielu rozmów z dyrektorami szkół bardzo często poruszany był temat ułatwienia takich kontaktów. Jako organizacja, której działalność ma na celu między innymi pomoc Polakom na Wschodzie oraz popularyzację wiedzy na temat naszych rodaków na Kresach, postanowiliśmy przejść do realizacji kolejnego etapu akcji „Nie jest kolorowo” – deklarują działacze z Pomorza. Dzięki wsparciu finansowemu z Senatu Rzeczpospolitej oraz Stowarzyszeniu Odra Niemen będziemy mogli już w październiku tego roku zorganizować wyjazd dla 15 pomorskich nauczycieli do Niemenczyna w rejonie wileńskim. Dzięki kilkudniowej wizycie na Litwie zaproszeni goście będą mogli bezpośrednio zapoznać się z adresatami zbiórki, poznać realia polskiego szkolnictwa zagranicą, zdobyć wiedzę na temat działalności polskich organizacji na Wileńszczyźnie, a także zobaczyć wybrane placówki oraz nawiązać nowe znajomości. Liczymy, że rozwój projektu może zaowocować kolejnymi pomysłami, takimi jak wymiana młodzieży, partycypacja we wspólnych akcjach – generalnie pogłębi kontakty pomiędzy Pomorzem a Wileńszczyzną – podsumowuje Stowarzyszenie Traugutt.org. Jego działacze myślą już o rozszerzeniu współpracy poza Wileńszczyznę i w przyszłych latach obejmie obszar znacznie szerszy.

Ze szczegółami akcji „Nie jest kolorowo” można zapoznać się na stronach: www.niejestkolorowo.pli www.facebook.com/akcja.njk

Stowarzyszenie Traugutt.org jest organizacją z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Prowadzi działalność edukacyjną, charytatywną i kulturalną, krzewi wartości patriotyczne oraz upowszechnia wiedzę historyczną. Pomaga Polakom mieszkającym za wschodnią granicą. Stowarzyszenie zajmuje się też koordynacją i wspieraniem przedsięwzięć kresowych skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do osób starszych.

Jednostki edukacyjne z województwa pomorskiego, które włączyły się do akcji „Nie jest kolorowo” w 2016 roku:
1. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku
2. Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
3. Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku
4. Szkoła Podstawowa nr 60 w Gdańsku
5. Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
6. III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
7. Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni
8. Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Borchardta w Gdyni
9. Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni
10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
11. Zespół Szkół nr 3 w Sopocie
12. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku
13. Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach
14. Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie
15. Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
16. Zespół Szkół w Przechlewie
17. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
18. Przedszkole Niepubliczne Horyzoncik w Borkowie
19. Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie
20. Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim
21. Przedszkole Słoneczna Kraina w Łęgowie
22. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach
23. Przedszkole Gminne Pszczółka Maja w Pszczółkach
24. Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu Gdańskim
25. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim
26. Zespół Szkół nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim
27. Zespół Szkół nr 4 im. Ignacego Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim (filia)
28. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim
29. Niepubliczne Przedszkole Nad Rzeczką w Pruszczu Gdańskim
30. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim
31. Bawialnia Kic Kic w Pruszczu Gdańskim
32. Publiczne Gimnazjum im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Przejazdowie
33. Niepubliczne Przedszkole Nibylandia w Rokitnicy
34. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu
35. Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich
36. Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
37. Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich
38. Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny Inki w Wiślinie
39. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Wojanowie
40. Szkoła Podstawowa w Egiertowie
41. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Somoninie
42. Zespół Szkół w Gardei
43. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie
44. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie
45. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Gębika w Kwidzynie
46. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach
47. Szkoła Podstawowa im. Augusta Fieldorfa ps. Nil w Rakowcu
48. Zespół Szkół w Cewicach
49. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wojska Polskiego w Lęborku
50. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku
51. Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu
52. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wincentego Pola w Nowym Stawie
53. Gminna Biblioteka w Krokowej
54. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie
55. Szkoła Podstawowa im. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich
56. Zespół Szkół Publicznych im. Ojca Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
57. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skarszewach
58. Zespół Szkół Publicznych w Suminie
59. Gminne Przedszkole w Zblewie
60. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Łoyki w Szropach
61. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Cerkwi
62. Szkoła Podstawowa w Bojanie
63. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie
64. Gminna Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Choczewie
65. Samorządowy Zespół Szkół w Gniewinie
66. Zespół Szkół w Łęczycach
67. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
Placówki z Wileńszczyzny które otrzymały przybory szkolne zebrane podczas akcji „Nie jest kolorowo” w 2016
roku”
1. Gimnazjum im. Konstatnego Parczewskiego w Niemenczynie
2. Przedszkole w Niemenczynie
3. Żłobek-Przedszkole w Niemenczynie
4. Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach
5. Szkoła-Przedszkole w Kabiszkach
6. Wielofunkcyjne Centrum w Rudowsiach
7. Szkoła-Przedszkole w Dużych Kabiszkach
8. Szkoła Podstawowa im. św Faustyny Kowalskiej w Rzeszy
9. Przedszkole w Glinciszkach
10. Gimnazjum im św Stanisława Kostki w Podbrzeziu
11. Przedszkole w Anowilu
12. Szkoła Podstawowa w Duksztach
13. Gimnazjum im ks. Jozefa Obrembskiego w Mejszagole
14. Żłobek-Przedszkole w Mejszagole.
15. Gimnazjum w Bujwidzach
16. Szkoła-Wielofunkcyjne Centrum w Mościszkach
17. Przedszkole w Mościszkach
18. Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach
19. Żłobek-Przedszkole w Ławaryszkach
20. Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie
21. Przedszkole w Kowalczukach
22. Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach
23. Szkoła Podstawowa w Szumsku
24. Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce
25. Gimnazjum w Mickunach
26. Żłobek-Przedszkole w Mickunach
27. Gimnazjum w Rukojniach
28. Przedszkole w Rukojniach
29. Szkoła Średnia im. Św. Kazimierza w Miednikach
30. Przedszkole w Miednikach
31. Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach
32. Szkoła Podstawowa w Rakańcach.
33. Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach
34. Przedszkole w Bezdanach
35. Szkoła-Przedszkole w Skojdziszkach
36. Żłobek-Przedszkole w Rudaminie
37. Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudaminie
38. Gimnazjum w Awiżeniach
39. Przedszkole w Awiżeniach
40. Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwi
41. Szkoła Podstawowa w Ciechanowiszkach
42. Szkoła Średnia w Zujunach.
43. Szkoła-Wielofunkcyjne Centrum w Wesołówce
44. Szkoła-Przedszkole „Malowany Latawiec” w Wojdatach
45. Przedszkole w Pogirach
46. Gimnazjum w Pogirach
47. Gimnazjum im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze
48. Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu
49. Żłobek-Przedszkole w Niemieżu
50. Żłobek-Przedszkole w Marjampolu
51. Przedszkole w Wałczunach.
52. Szkoła Podstawowa w Borskunach

facebook.com/traugutt.org/kresy.pl

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz