Brytyjska pracownia badań społecznych YouGov przeprowadziła wśród mieszkańców USA sondaż na temat tego, jakie państwa uważają za przyjazne, a jakie za wrogie.

Sondaż pozwalał Amerykanom wybrać 15 spośród listy 144 państw świata. Następnie każdy respondent mógł określić wybrane państwo kategoriami: „sojusznik”, „przyjazne”, „nieprzyjazne”, „wróg”. W sondażu zbadano zdanie 7150 repondentów. Najwięcej spośród nich określiło jako sojusznika Kanadę. Państwo to wybrało na listę 1213 Amerykanów – 55 proc. oceniło je jako sojusznika, 32 proc. jako państwo przyjazne, 3 proc. jako nieprzyjazne, a 1 proc. jako wroga, 8 proc. nie potrafiło ocenić. Wielką Brytanię, wynotowaną przez 1294 uczestników badania, jako sojusznika określiło 55 proc. z nich, a jako państwo przyjazne 25 proc., jak nieprzyjazne 3 proc. a jako wroga 2 proc., nie potrafiło wyrazić oceny 15 proc. Na trzecim miejscu wśród pozytywnie postrzeganych krajów znalazła się Australia. 45 proc. uznało ją za sojusznika, 38 proc. za państwo przyjazne, 2 proc. jako nieprzyjazne, nikt nie postrzegał Australii jako wrogiej, zaś 14 proc. nie określiło się. Dość pozytywnie respondentci ocenili także Polskę, którą za sojusznika uznało 24 proc., za państwo przyjazne 45 proc., za państwo nieprzyjazne 5 proc. a za wroga 1 proc. nie wyraziło oceny 26 proc.

Wśród wrogów na czele listy znalazła się Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, którą za wrogą uznało 57 proc. spośród, tych którzy wybrali ją z listy. 16 proc. badanych oceniło ją jako nieprzyjazną, 7 proc. jako przyjazną, 2 proc. jako sojusznika. Nie było pewnymi swojej oceny 19 proc. badanych. 41 proc. osób, które wybrały Iran, uznało go za wroga Stanów Zjednoczonych, 31 proc. za państwo nieprzyjazne, 6 proc. za państwo przyjazne, 2 proc. za sojusznika, 20 proc. nie wiedziało jak ocenić to państwo. Na trzecim miejscu pod względem negatywnych wskazań znalazła się Syria, którą za wroga uznało 32 proc. respondentów, za państwo nieprzyjazne 32 proc. za przyjazne 9 proc. a za sojusznika 2 proc. Ocenić Syrii nie potrafiło 24 proc. badanych Amerykanów.

Rosję jako wroga określiło 22 proc Amerykanów, którzy wybrało ją na swojej liście. Jako państwo nieprzyjazne 33 proc., ale już 16 proc. oceniło Rosję jako przyjazną, a 3 proc. jako sojusznika. Zdania nie miało 25 proc. wśród nich. W przypadku wschodzącego supermocarstwa – Chin, tylko 11 proc. z tych respondentów, którzy zaznaczyli je na swojej liście określiło je wprost jako wrogie, znacznie więcej – 34 proc. uznało je za państwo nieprzyjazne. Aż 26 proc. badanych uznało jednak Chiny za państwo przyjazne, a 6 proc. za sojusznika. 24 proc. badanych nie potrafiło się ustosunkować do zaznaczonego „Państwa Środka”.

Czytaj także: Sondaż: Macierewicz do wymiany

today.yougov.com/kresy.pl

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. blitz
    blitz :

    W dużej mierze jest tak jak pisze „ANTYupaina”. Faktem jest jednak to w stosunku do roku 2014 spadliśmy w oczach amerykanów o jedno oczko z 21 na 22. Pocieszające jest że Ukraina spadła z 46 na 61 zaś Litwa z 37 na 48, Białoruś nieznacznie się poprawiła z 107 na 94 z kolei Rosja niemal stoi w miejscu ze 139 na 138.