W 2020 roku koszt roboczogodziny wynosił 11 euro i należał do najniższych w krajach Unii Europejskiej. Średnia w UE wyniosła 28,5 euro.

Według danych Eurostatu, w 2020 roku średnie koszt roboczogodziny w całej gospodarce oszacowano w Unii Europejskiej na 28,5 euro. Dla porównania, rok wcześniej było to 27,7 euro.

Szczegółowo, godzinowe koszty pracy wahały się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie od 6,5 do 45,8 euro. Najniższe koszty pracy odnotowano w Bułgarii (6,5 euro), Rumunii (8,1 euro) i na Węgrzech (9,9 euro). W tym gronie znajduje się też Polska. W naszym kraju kosz roboczogodziny to 11 euro. Niższe koszty niż u nas są jeszcze m.in. na Litwie (10,1 euro) i w Chorwacji (10,8 euro).

Ogólnie, najniższy poziom kosztu roboczogodziny występuje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wyjątkami są Słowacja (13,4 euro) i Czechy (14,1 euro).

Najwyższe stawki dla pracodawców w krajach unijnych wskazano w Luksemburgu (42,1 euro), Danii (45,8 euro) i Belgii (41,1 euro). Liderem jest tu jednak Norwegia, gdzie koszt roboczogodziny wynosi 47,3 euro. Podobnie jest w przypadku Islandii (38,9 euro).

Wysoki poziom wykazują też: Francja (37,5 euro), Szwecja (37,3 euro), Holandia (36,8 euro), Austria (36,7 euro), Niemcy (36,6 euro) oraz Finlandia (34,3 euro).

Na Półwyspie Iberyjskim koszty roboczogodzin są wyraźnie niższe, niż w krajach Europy Zachodniej. W Hiszpanii to 22,8 euro, a w Portugalii – 15,7 euro.

Pod względem poziomu kosztów roboczogodziny w przemyśle, w Unii Europejskiej wyniósł on średnio 28,8 euro. W budownictwie było to 25,6 euro, a w usługach – 28,2 euro.

Biorąc pod uwagę składniki roboczogodziny, to w przypadku kosztów pozapłacowych, jak składki na ubezpieczenia społeczne, średni ich udział wyniósł 24,5 euro w Unii Europejskiej.

Przeczytaj: Rząd PiS nie chce europejskiej płacy minimalnej – stawia na zachęty dla imigrantów zarobkowych

Czytaj również: GUS: płaca w Polsce to najczęściej połowa średniej krajowej

Bankier.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply