Kielecka firma nielegalnie zatrudniała 73 Ukraińców

Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach (po kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z kieleckich firm budowlanych) stwierdzili, że nielegalne wykonywanie pracy powierzono tam 73. obywatelom Ukrainy.

Jak poinformowała służba prasowa Straży Granicznej, Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach (po kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z kieleckich firm budowlanych) stwierdzili, że nielegalne wykonywanie pracy powierzono tam 73. obywatelom Ukrainy.

Cudzoziemcy byli zatrudnieni na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę oraz z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy (tym samym bez odpowiedniego zezwolenia na pracę). Popełnione wykroczenie narusza zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto prezes firmy, Polak zarządzający spółką, nie powiadomił w ustawowym terminie Wojewody Świętokrzyskiego o niepodjęciu pracy przez 58 obywateli Ukrainy. Dodatkowo podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcom nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez 24 obcokrajowców oraz o niepodjęciu zatrudnienia przez 47 obywateli Ukrainy.

Wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sadu o ukaranie. Spółce grozi kara grzywny do 30 tys. zł. Odpowiedzialność poniosą również nielegalnie wykonujący pracę cudzoziemcy.

Zobacz też: Polskie służby uratowały nielegalnych imigrantów, którzy utknęli na bagnach [+VIDEO]

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply