Pozew jaki rozpatrzy Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczy niewdrożenia przez Polskę unijnych regulacji na temat praw autorskich.

Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu pozwu w czwartek. W komunikacie jaki wystosowała KE można przeczytać: Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa 2014/26/UE).

KE chce, aby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę finansową w wysokości 87 612 euro za każdy dzień opóźnienia. Państwa członkowskie miały dokonać odpowiednich zmian w prawie krajowym do 10 kwietnia 2016 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ: Komisja Europejska szykuje kolejny pozew przeciwko Polsce

Bruksela podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu mimo, że rząd w Warszawie zapewniał, że prace nad przyjęciem dyrektywy są prowadzone.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Trybunał w Luksemburgu może w takich sprawach nałożyć na państwo członkowskie kary finansowe. Jednocześnie KE może w każdej chwili wycofać swój pozew. Oznacza to, że Polska może uniknąć takiej kary, bowiem postępowania przez Trybunałem w tego typu sprawach trwają zwykle kilkanaście miesięcy.

Wcześniej Komisja Europejska zapowiedziała pozwanie Polski za nieprzyjęcie nielegalnych imigrantów w ramach przymusowego systemu relokacji.

Kresy.pl / interia.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz