Jubileusz Januszkiewicza

7 marca 50 lat ukończył znany białoruski literaturoznawca, archiwista i tłumacz, kontynuujący najlepsze tradycje rakowskiej szlachty Jazep Januszkiewicz.

Zajmuje się on historią białoruskiej literatury i kultury przełomu XIX i XX w., a także białorusko – polskimi historyczno – kulturalnymi związkami tego okresu. Jest czołowym badaczem spuścizny Wincentego Dunina – Marcinkiewicza, Franciszka Boguszewicza, Wacława Łastowskiego, Włodzimierza Korotkowskiego i in. Jako pierwszy opublikował oryginał „Pińskiej szlachty” Dunina-Marcinkiewicza, „Listy spod szubienicy” Kastusia Kalinowskiego i „Dzienniki” Włodzimierza Korotkiewicza. Obecnie Januszkiewicz pracuje nad kolejnymi tomami, które wejdą do „złotej serii” „Białoruskiego Księgozbioru”.Zdaniem przyjaciela jubilata pisarza Włodzimierza Nieklajewa, syn Jazepa i Marii – Ireny z Grzybowskich Jazep Januszkiewicz jest prawdziwym przedstawicielem rakowskiej szlachty, która nigdy nie żyła byle jak i nic byle jak nie robiła.

(mak)/(„BiełaPAN”)/Kresy.pl

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz