Nie­miecki Federalny Urząd ds. Sprzętu, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Bundeswehry zawarł 18 czerwca umowę z firmą Rheinmetall. Dotyczy ona zakupu 4000 nowych ciężarówek HX 8×8 dla niemieckiej armii. Kontrakt dotyczy okresu 2021-2027.

Nie­miecki Federalny Urząd ds. Sprzętu, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Bundeswehry (BAAINBw) zawarł 18 czerwca umowę ramową z firmą Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) – podaje portal “Stern”. Przewiduje ona 4000 nowych ciężarówek HX 8×8. Część z nich będzie posiadała na wyposażeniu opancerzone kabiny. Umowa dotyczy okresu 2021 – 2027. Wartość zamówień w ramach opasywanej umowy może sięgnąć 2 mld euro.

“Zespół Badań i Analiz Militarnych” informuje, że podpisana została także pierwsza z umów częściowych, która obejmuje 540 pojaz­dów. Jej wartość wynosi brutto 348 mln euro. 230 z nich będzie posiadało na wyposażeniu opancerzone kabiny. Realizacja pierwszych dostaw ma nastąpić na początku 2021 roku (na rok 2023 przewidziany jest koniec).

Zamówienie ma na celu zwiększenie zdolności przetrwania i zdolności utrzymania Korpusu Logistycznego.

Opancerzone kabiny zostaną przekazane jednostkom dzia­ła­ją­cym bli­żej rejonu poten­cjal­nych dzia­łań, m.in. pod­od­dzia­łom logistycznym zaopa­tru­ją­cym arty­le­rię w amu­ni­cję.

Pojazdy RMMV HX 8×8 będą wyposażone standardowo w hakowy sys­tem zała­dow­czy pro­duk­cji firmy HIAB. Ciężarówka będzie mogła dzięki temu być załadowana i rozładowana bez użycia oddzielnego żurawia.

Obecnie pojazd jest eksploatowany przez armie takich krajów jak: Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia i Dania. Norwegia i Szwecja złożyły również znaczące zamówienia na ciężarówki firmy Rheinmetall.

Zobacz także: Pentagon zamówił rakiety taktyczne ATACMS, m.in. dla armii USA i dla Polski

stern.de / zbiam.pl / army-technology.com / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply