Prokuratura Generalna Białorusi zwróci się do Norymbergi, gdy będzie badać „ludobójstwo ludności Białorusi” podczas II wojny światowej, powiedział dziennikarzom prokurator generalny Białorusi Andriej Szwed – poinformowała Biełta.

Jak poinformowała białoruska państwowa agencja prasowa Biełta, Prokuratura Generalna Białorusi zwróci się do Norymbergi, gdy będzie badać „ludobójstwo ludności Białorusi” podczas II wojny światowej, powiedział dziennikarzom prokurator generalny Białorusi Andriej Szwied.

„Istota tego śledztwa i tematyka sprawią, że konieczne będzie zwrócenie się o pomoc prawną do odpowiednich organów szeregu państw. Mamy podstawy, aby liczyć na szybką i codzienną pomoc agencji rządowych i archiwów Rosji, w których prawdopodobnie znajduje się wiele dokumentów dotyczących ludobójstwa Białorusinów i innych osób zamieszkujących terytorium Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Oczywiście zwrócimy się o pomoc do agencji i instytucji Republiki Federalnej Niemiec; są tam uniwersytety, które kiedyś badały fakty ludobójstwa na terytorium BSRR ”- powiedział Andriej Szwed.

Prokurator generalny dodał: „W związku z tym zwrócimy się do Norymbergi z prośbą o udostępnienie materiałów z procesów norymberskich w celu wybrania informacji i dowodów związanych z Białorusią. Oczywiście konieczne jest również wysyłanie wniosków o pomoc do Litwy, Polski i wielu innych państw”.

Jak informowaliśmy, Prokuratura Generalna Białorusi wszczęła sprawę karną dotyczącą faktu ludobójstwa ludności Białorusi. Białoruscy śledczy zamierzają zbadać nie tylko okres tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej ale także okres powojenny.

„Wiadomo, że w ubiegłym roku Białoruś stanęła przed próbą przejęcia władzy w sposób niekonstytucyjny. Nadal prowadzona jest agresywna polityka wobec naszego państwa, która charakteryzuje się próbami destabilizacji prawa i porządku metodami radykalizmu i różnymi formami ekstremizmu. W toku śledztwa w szeregu spraw karnych ustalono, że organizacją i finansowaniem tych naruszeń suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi zajmują się niektóre państwa Europy Zachodniej, w tym zaangażowane w masową zagładę Białorusinów i przedstawicieli innych narodowości w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i okresie powojennym. Przy czym te same państwa rozpoczęły wojnę informacyjną mającą na celu zniekształcenie wydarzeń historycznych” – mówił Szwied uzasadniając wszczęcie śledztwa. Według niego ma ono przyczynić się do usunięcia „białych plam” i „wzmocnienia ustroju konstytucyjnego i bezpieczeństwa narodowego”.

Prokurator generalny Białorusi podkreślał potrzebę zbadania zbrodni „niemieckich najeźdźców i ich wspólników”, w tym „szeregu faktów ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistyczne bandy wspólników faszystów”.

„Sprawcy ludobójstwa, którzy obecnie żyją, muszą zostać ukarani. Nazwiska zmarłych zbrodniarzy wojennych również muszą zostać podane do publicznej wiadomości” – mówił Szwied.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Białoruska prokuratura ma zamiar w ramach wszczętego śledztwa zwrócić się o międzynarodową pomoc prawną, w tym w zakresie poszukiwania, przesłuchania i ewentualnej ekstradycji podejrzanych. Planowane są także prace poszukiwawczo-ekshumacyjne, poszukiwania świadków ludobójstwa i działania na rzecz utrwalenia pamięci o ofiarach.

Przypomnijmy, że ostatnim represjom przeciwko Polakom mieszkającym na Białorusi towarzyszy nasilona kampania białoruskich mediów oficjalnych ukazująca w negatywnym świetle II Rzeczpospolitą, Armię Krajową i „żołnierzy wyklętych” jako prowadzących opresję czy nawet „ludobójstwo narodu białoruskiego”. Hasło to pojawiło się na pikietach pod ambasadą i konsulatami Polski przeprowadzonych przez zwolenników reżimu łukaszenkowskiego. Aresztowanym polskim działaczom zarzuca się m.in. „heroizację zbrodniarzy wojennych”. Jak pisaliśmy. prokuratura miasta Brześcia rozpoczęła represje wobec Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego poprzez postępowanie karne, które zostało wszczęte właśnie pod pretekstem „podżegania do nienawiści na tle narodowościowym” oraz „rehabilitacji nazizmu”. Białoruski prokurator sklasyfikował tak zebranie uczniów polskiej szkoły jakie było poświęcone „żołnierzom wyklętym”.

Kresy.pl/Biełta

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz