Jak informuje portal Związku Polaków na Białorusi władze tego kraju zezwoliły na bezwizowy ruch turystyczny w okolicach Kanału Augustowskiego, w tym do Grodna.

Zarządzenie w sprawie bezwizowego ruchu dla obywateli Polski w okolicach Kanału Augostowskiego prezydent Aleksandr łukaszenko wydał jeszcze 25 sierpnia. Najwyraźniej rząd przygotował już wszelkie przepisy i procedury wykonawcze bowiem jak donosi portal Znadniemna.pl na Białoruś bez wizy będzie można wjeżdżać już od 26 października. Bez wizy będzie można wjechać do Grodna oraz do otaczających Kanał Augustowski gmin: odelskiej, gorzskiej, kopciowskiej, sopoćkińskiej, podłabieńskiej. W reżimie bezwizowym będzie można na nie wjechać przez przejścia graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Rudawka-Lesnaja (to przejście sezonowe działające w okresie 1 maja-30 września), a także dwa przejścia graniczne z Republiką Litewską (w tym jedno sezonowe).

Aby wjechać w rejon Kanału Augustowskiego trzeba będzie posiadać „paszport oraz specjalne zezwolenie na prawo do przebywania w strefie bezwizowej. Dokument wydawany będzie przez odpowiednie firmy turystyczne, w wersji – indywidualnej lub grupowej wizyty w parku”. Będzie w nim wymieniona nazwa firmy, plan pobytu, w przypadku pozwolenia grupowego także imię i nazwisko lidera grupy. Dokument taki będą mogły wydawać jedynie firmy działające „na terytorium Grodna, parku „Kanał Augustowski” i w okolicy”. Zamówienia będzie można u nich składać drogą elektroniczą. Odpowiednie zezwolenie umożliwi przebywanie na terenie określonym dla ruchu bezwizowego w ciągu pięciu dnia. W wywpadkach losowych uniemożliwiających wyjazd z Białorusi, turysta powinien zwrócić się do najbliższego organu spraw wewnętrznych, który wyda mu wizę. Nieuzasadnione przekraczanie zasiębu terytorialnego i okresu ruchu bezwizowego podlegać będzie karze administracyjnej.

Poza oczywistymi walorami turystycznymi Kanału Augustowskiego i Grodna podkeślić należy, że Grodno pozostaje głównym ośrodkiem wspólnoty polskiej na Białorusi. W mieście tym żyje 81,2 tysięce narodowych Polaków co oznacza, że stanowią niemal 25% jego zaludnienia. Miasteczko Sopoćkinie do którego również będzie można wjechać bez wizy jest jedną z najbardziej polskich miejscowości na Białorusi – Polacy stanowią 79% jej mieszkańców. Polacy stanowią większość mieszkańców także w gminach: odelskiej, gorzskiej, podłabieńskiej.

znadniemna.pl/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz