W Bielsku-Białej grupa ukraińskich imigrantów próbowała uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce oszukując urzędników i fałszując dokumenty.

Od początku lipca w Bielsku-Białej ujawniono już 8 przypadków, gdy obywatele Ukrainy próbowali wyłudzić zezwolenie na pobyt w Polsce na podstawie sfałszowanych dokumentów i wprowadzając w błąd polskich urzędników. Przestępcze zachowanie imigrantów wykryto dzięki współpracy pracowników Placówki Zamiejscowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który odpowiada za legalizację pobytu cudzoziemców i funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Podejrzenia wzbudziły najpierw dokumenty złożone w placówce urzędu wojewódzkiego na początku lipca przez trzech obywateli Ukrainy. Wsparcie Straży Granicznej wykazało, że każdy z Ukraińców posiadał dwa paszporty, którymi posługiwali się w różnych sytuacjach. Stwierdzenie tego rodzaju naruszenia prawa doprowadziło do wydania decyzji administracyjnej zobowiązującej Ukraińców do opuszczenia terytorium Polski.

Jednak jednocześnie wszczęto wobec nich postępowanie karne dotyczące składania fałszywych oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz próby wyłudzenia karty pobytu poprzez podstępne wprowadzenie w błąd pracowników urzędu wojewódzkiego. Wszyscy podejrzani przyznali się do winy i zostali skazani na grzywny w wysokości po 1800 zł.

Jak podaje portal Bielsko.info kilka dni temu funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili sfałszowanie podpisów pod wnioskami o zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt złożonymi w imieniu czterech obywateli Ukrainy i jednego obywatela Gruzji. Ich podpisy sfałszował pełnomocnik, Ukrainiec. Sąd skazał go na ograniczenie wolności poprzez wykonywanie przez okres 6 miesięcy nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Czytaj także: Eurostat: Polska liderem w UE pod względem wydawania zezwoleń na pobyt imigrantom spoza UE – głównie Ukraińcom

najnowsze.bielsko.info/kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz