Francuska sieć hipermarketów wykorzystuje rządowy program wsparcia rodzin jako pretekst do obniżki świadczeń?

W tym mniesiąci pracownicy hipermarketów Auchan zostali zobowiązani do wyjawienia w obowiązkowej deklaracji czy pobierają świadczenie 500 plus i jeśli tak, to w jakiej wysokości. Osobom, które się zadeklarują jako pobierające korporacja zmniejszy świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego – doliczy świadczenie do dochodu który jest podstawą wyliczenia świadczenia. Wypełnienie deklaracji jest obowiązkowe, miały też według doniesień pojawiać się groźby zwolnienia z pracy w wypadku niezłożenia deklaracji lub podania fałszywych danych.

We francuskiej sieci hipermarketów Auchan działa Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność, która oskarżyła sieć marketów o łamanie prawa. Jeden z przedstawicieli związku stwierdził: Nie godzimy się na to. Z opinii prawników, do których dotarliśmy, wynika, że świadczenia tego nie należy uwzględniać ani jako dochodu, ani w inny sposób przy ocenie sytuacji materialnej zatrudnionego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Minister Rafalska: Kobiety nie rezygnują z pracy przez 500+
Polki rezygnują z pracy. Zastępują je Ukrainki. To efekt programu 500+

Według oficjalnego powodu zbierania deklaracji, francuska koroporacja chce wyrównywania szans pracowników i uczciwego korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Według Arkadiusza Miki, prawnika i koordynatora ds. relacji pracowniczych w Auchan, przyznawana świadczenia są powiązane z sytuacją rodzinną, życiową i materialną pracowników. Ponieważ te pojęcia nie zostało dokładnie sprecyzowane w ustawie o zakładowym funduszu, ma nie dochodzić do łamania prawa.

Krok kierownictwa Auchan wywołuje obawy wśród pracownikow, że informacje zebrane w deklaracjach o 500+ mogą doprowadzić do różnicowania pensji pracowników w zależności od pobieranych świadczeń. Wtedy pobieranie świadczenia 500+ może wręcz pogorszyć sytuacje.

Kierownictwo Auchan odmawia udzielenia komentarza w sprawie.

kresy.pl / rp.pl / dziennik.pl

7 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

 1. tagore
  tagore :

  Odpis na cele socjalne to nie są pieniądze firmy, widać Francuzi chcą sprawdzić jak daleko można się posunąć. Może być ciekawie kadra kierownicza to też pracownicy którym należą się świadczenia .

  tagore

  • cherrish
   cherrish :

   Fundusz świadczeń socjalnych jest instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich rodzin, a także emerytów i rencistów; jest on wyrazem funkcji społecznej zakładu pracy, zaś jego adresatami są zwłaszcza rodziny o najniższych dochodach. Rozdzielanie środków z funduszu według zasady „każdemu po równo” pozostaje w sprzeczności z intencją ustawodawcy w tym zakresie. Rzadko ma bowiem miejsce sytuacja, aby dwie osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń z funduszu miały identyczną sytuację materialną, życiową i rodzinną, a tylko taka (lub zbliżona) umożliwiałaby przyznanie świadczeń w jednakowej wysokości. Uważasz, że np matka mająca dwoje dzieci i pracującego męża ma taką samą sytuację materialna jak samotna matka z jednym dzieckiem? Każdy kto chce korzystać z funduszu socjalnego ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej sytuacji materialnej, a 500+ wpływa na to niewątpliwie.

    • kojoto
     kojoto :

     Dodatek państwowy na dzieci 500+ nie powinien być rozpatrywany jako dochód. Wprawdzie w Polsce w pewnym stopniu zależy od dochodu (czy przyznany jest tez na pierwsze dziecko, czy dopiero na kolejne), ale tylko w nieznacznym stopniu, i nie powinien być rozpatrywany jako dochód z tytułu zarobków, posiadanego kapitału, czy nieruchomości.

 2. jazmig
  jazmig :

  Fundusz świadczeń pracowniczych, czyli fundusz socjalny, udziela wsparcia pracownikom w zależności od dochodów, jakie przypadają na głowę rodziny. Przyjmuje się wszystkie dochody rodziny i dzieli się jest przez liczbę jej członków. 500+ jest takich dochodem i powinno być uwzględniane w obliczeniach. Funduszem nie zarzadza firma, lecz związki zawodowe, a gdy ich nie ma, to załoga wybiera komisję socjalną, która tymi pieniędzmi zarządza.