Obecnie świadczenie 500 plus wypłacane jest około 400 tys. dzieci z Ukrainy – podała we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Daje to miesięcznie kwotę 200 mln złotych.

Wiceminister Socha poinformowała, że w 2021 r. przeciętna liczba dzieci uprawnionych do świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus wynosiła 6 mln 540 tys. Obecnie wsparciem objętych jest 7 mln dzieci, w tym około 400 tys. dzieci ukraińskich – przekazała, cytowana przez portal WNP. Daje to miesięcznie kwotę 200 mln złotych.

Podkreśliła, że od początku programu do końca września br. na świadczenie wydano ponad 200 mld zł.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha jest pełnomocnikiem rządu ds. polityki demograficznej. We wtorek, na posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, przedstawiała “Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w 2021 roku”.

Ukraińcom, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę po 24 lutego 2022 r. przysługują świadczenia takie same jak te, które otrzymują Polacy. Chodzi m.in. o świadczenie 500 plus oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Już w czerwcu zwracaliśmy uwagę, że Ukraińcy mieszkający na co dzień na Ukrainie wyłudzają świadczenia socjalne w Polsce. Chodzi o przyjazdy do Polski raz w miesiącu, by pobierać świadczenia. Wyjazd obywatel Ukrainy z Polski na okres powyżej 30 dni pozbawia go prawa do pobierania świadczeń. O procederze nadal alarmowali włodarze przygranicznych miast.

Portal Kresy.pl przez kilka miesięcy prowadził, w związku z opisywanym procederem, korespondencję ze Strażą Graniczną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwracając uwagę na nieszczelność obowiązującego systemu.

Pod koniec września Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji deklarowało, że podejmowane są działania mające na celu uszczelnienie systemu. Wskazywano m.in. na nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

W listopadzie rząd poinformował, że szykuje nowelizację wspomnianej ustawy. Z zapowiedzi MSWiA wynika, że w momencie przekroczenia granicy świadczenia będą „mrożone”, a w trybie urzędowym będzie wyjaśniane, czy dana osoba mieszka w Polsce, czy też centrum jej życia stanowi Ukraina.

Już październikowe dane ZUS wskazywały, że co piąty Ukrainiec, który przyjechał do Polski po 24 lutego br., stracił prawo do 500 plus. Podobnie wygląda sytuacja z Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. Wynikało to z kontroli przesiewowych, które zaczął wówczas prowadzić ZUS. Wzmożone kontrole były spowodowane skargami samorządowców.

wnp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply